Kamu Orman mühendisi alım şartları son hali

31 Ekim 2016 Pazartesi 17:24

Kamu Orman mühendisi alım şartları son hali ,Orman Genel Müdürlüğü 2017 orman mühendisi alımı

Kamu Orman mühendisi alım şartları son hali
Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapan ve dün yürürlüğe giren Yönetmeliğe göre;

**Orman Genel Müdürlüğünün “Mühendis” unvanlı kadrolarına personel alımı için yapılacak sınavlarda sözlü sınav uygulanmayacak. Sözlü sınavla alım yapılan hallerde sözlü sınav yerine “uygulamalı” sınav yapılacak.

**Mühendis kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında sadece uygulamalı sınav yapmak suretiyle de Mühendis alımı yapılabilecek. “Yazılı” sınavla veya “yazılı ve uygulamalı” sınav usulüyle de alım yapılabilecek.

**Rotasyona tabi olduğu halde süresinde atanma talebinde bulunmayan veya tercih ettiği yere atanamayan OGM personelinin, yer değiştirme kurulunca kurumun ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenecek yere atanması hususunda atamaya yetkili amire teklifte bulunulacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “sözlü” ibaresi “uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sözlü” ibareleri “uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.        

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin başlığında ve sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “sözlü” ibareleri “uygulamalı” şeklinde değiştirilmiş ve sekizinci fıkranın (a) bendinde yer alan “bilgi” ibaresinden önce gelmek üzere “uygulamaya yönelik” ibaresi eklenmiştir.         

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Zorunlu olarak atamaya tabi olduğu halde belirlenen takvimde atanma talebinde bulunmayan veya atanma talebinde bulunduğu halde yapılan değerlendirmeye göre tercihine yerleşemeyen personelin atanmaları için, yer değiştirme kurulunca kurumun ihtiyaçları göz önüne alınarak atamaya yetkili amire teklifte bulunulur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür. 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x