2012-Adana Çukurova Üniversitesi tesziz tezli yüksek lisans öğretim görevlisi alım ilanı

27 Temmuz 2012 Cuma 01:34

2012 yılı,ağustos yaı,Adana Çukurova Üniversitesi, tesziz tezli yüksek lisans öğrencisi, öğretim görevlisi , alım ilanı,başvuru şartları,kontenjan sayısı

2012-Adana Çukurova Üniversitesi tesziz tezli yüksek lisans öğretim görevlisi alım ilanı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

GENEL ŞARTLARa) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş) (3 yıl geçerliliği bulunan) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

e) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarının en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla alanında en az 10 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuvar ile Meslek Yüksekokullarına başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU

Adaylar, dilekçelerini özgeçmişlerini, yazışma adres ve telefonları varsa bilimsel çalışma ve Yayınları ile genel ve özel şartlarda istenilen belgeleri ekleyerek, başvurmak istedikleri kadronun bağlı olduğu birime son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)  Arkeoloji alanında yükseklisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Hemşirelik alanında yükseklisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Tekstil Programı için, Tekstil Mühendisliği alanında yükseklisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Su Ürünleri Programı için, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında yükseklisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Spor Yöneticiliği alanında yükseklisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

MUAFİYETLER

Halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); şartı aranmaz.

GENEL ŞARTLARa) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den (alanındaki puan türünden) en az 70 (Yetmiş) (3 yıl geçerliliği bulunan), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

e) İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

f) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir.)ÖZEL ŞARTLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,2547 Sayılı Kanunun 33/a. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.BAŞVURUAdaylar, dilekçelerini özgeçmişlerini, yazışma adres ve telefonları varsa bilimsel çalışma ve Yayınları ile genel ve özel şartlarda istenilen belgeleri ekleyerek, başvurmak istedikleri kadronun bağlı olduğu birime son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Grafik Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Zootekni alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 2 09 Ağustos 2012
  Maliye alanında yükseklisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  İstatistik alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 09 Ağustos 2012
  İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü için, Sivil Havacılık lisans mezunu olmak Araştırma Görevlisi 2 09 Ağustos 2012
  Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Tarım Ekonomisi alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Peyzaj Mimarlığı alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Tarım Makinaları alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Gıda Mühendisliği alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Tarla Bitkileri alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Kimya alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Biyoloji alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Matematik alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Fizik alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Çevre Mühendisliği alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Endüstri Mühendisliği alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve İşletme alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 2 09 Ağustos 2012
  Maden Mühendisliği alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Tekstil Mühendisliği alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Mimarlık alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  İktisat alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 2 09 Ağustos 2012
  Ekonometri alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 2 09 Ağustos 2012
  Eğitim Programı ve Öğretimi alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  İngiliz Dili Eğitimi alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Okul Öncesi Eğitimi alanında yükseklisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Anatomi alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Mikrobiyoloji alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
  Biyokimya alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 09 Ağustos 2012
T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.MUAFİYETLERDoktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.GENEL ŞARTLARa) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş) (3 yıl geçerliliği bulunan) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

e) İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

f) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir.)ÖZEL ŞARTLAROKUTMAN

-En az yükseklisans mezunu olmak.

Yabancı Dil okutman başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ile başvurması gerekmektedir.

BAŞVURU

Adaylar, dilekçelerini özgeçmişlerini, yazışma adres ve telefonları varsa bilimsel çalışma ve Yayınları ile genel ve özel şartlarda istenilen belgeleri ekleyerek, başvurmak istedikleri kadronun bağlı olduğu birime son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)  Türk Dili Bölümü İçin:Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak ve Türk Dili alanında yükseklisans yapmış olmak. Okutman 2 09 Ağustos 2012
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü İçin:Tarih bölümü mezunu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında yükseklisans yapmış olmak. Okutman 1 09 Ağustos 2012
  İngiliz Dili Eğitiminde veya İngiliz Dili ve Edebiyatında yükseklisans yapmış olmak Okutman 2 09 Ağustos 2012
T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

GENEL ŞARTLARa) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş) (3 yıl geçerliliği bulunan) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

e) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarının en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla alanında en az 10 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuvar ile Meslek Yüksekokullarına başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU

Adaylar, dilekçelerini özgeçmişlerini, yazışma adres ve telefonları varsa bilimsel çalışma ve Yayınları ile genel ve özel şartlarda istenilen belgeleri ekleyerek, başvurmak istedikleri kadronun bağlı olduğu birime son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)  Tıp doktoru ve Tıbbi Genetik Uzmanı olmak Uzman 1 09 Ağustos 2012
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak Uzman 1 09 Ağustos 2012
  Kardiyoloji Uzmanı olmak Uzman 3 09 Ağustos 2012
  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak Uzman 1 09 Ağustos 2012
  Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Uzman 1 09 Ağustos 2012
  Tıp doktoru ve Biyokimya Uzmanı olmak Uzman 1 09 Ağustos 2012
  Ruh Sağlığı ve Hastalıkarı Uzmanı olmak Uzman 1 09 Ağustos 2012

Yorum Gönder

@name x