2012-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yüksek lisans ve öğretim görevlisi alım ilanı

27 Temmuz 2012 Cuma 01:22

2012 yılı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yüksek lisans ,öğretim görevlisi alım ilanı,başvuru şartları,kontenjan sayısı

2012-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yüksek lisans ve öğretim görevlisi alım ilanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Yrd.Doç . 4 1 Aile eğitimi programları ve eğitim sürecinde yaratıcılığı geliştirme konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Yrd.Doç . 4 1 İleri işlenmiş kanatlı eti ürünleri ve mikroenkapsülasyon teknolojisi konusunda doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd.Doç . 3 1  
Bolu Turizm işletmeciliği ve Otelcilik YO. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yrd.Doç . 5 1  
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yrd.Doç . 5 1

Yorum Gönder

@name x