2012-Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans doktora ve öğretim görevlisi alım ilanı

25 Temmuz 2012 Çarşamba 11:21

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

2012-Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans doktora ve öğretim görevlisi alım ilanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.

BOŞ KADRONUN

BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN ve başvuru TARİHİ:
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Uzman 1 33 5 Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında bulunan Müzik eğitimi atölyesinde görevlendirilmek üzere müzik eğitimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, ALES'ten en az 70 puan almış ve KPDS ya da ÜDS 'den 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. 25.07.2012
09.08.2012

Yorum Gönder

@name x