2012-Mersin Üniversitesi son yüksek lisans ve öğretim görevlisi alım ilanı

23 Temmuz 2012 Pazartesi 14:26

2012-Mersin Üniversitesi son yüksek lisans ve öğretim görevlisi alım ilanı başvuru şartları,kontenjan sayısı

2012-Mersin Üniversitesi son yüksek lisans ve öğretim görevlisi alım ilanı

Mersin Ünv. Sağlık Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı


T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜMersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına doktora ve yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.

Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı ALES Puan Türü Yatay Geçiş Kontenjanı Başvuru Koşulları
Tıp Bilimleri          
Anatomi 2 2 SAY - -
Biyofizik 3 - SAY - -
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim 2 - SAY - İstatistik lisans mezunu olmak.
Histoloji ve Embriyoloji 3 3 SAY - Doktora programına başvuracak adayların: Tıp Fak mezunu ve ya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans mezunu olmaları.
Tıbbi Biyoloji 1 3 SAY - Yüksek lisans programına başvuracak adayların: Tıp Fak., Fen-Ed. Fak. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmaları, Doktora programına başvuracak adayların: Tıp Fak mezunu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Yüksek lisans programı mezunu olmaları.
Tıbbi Biyokimya 1 1 SAY - Yüksek lisans programına başvuracak adayların: Biyoloji veya Kimya Bölümü mezunu olmaları, Doktora programına başvuracak adayların: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Yüksek lisans programı mezunu olmaları.
Tıbbi Mikrobiyoloji 6 - SAY - Başvuracak Adayların; Tıp Fak.,Veteriner Fak., Eczacılık Fak. Veya Fen Fak. Biyoloji Bölümü Mezunu olmaları.
Eczacılık Bilimleri          
Analitik Kimya 4 6 SAY - -
Ecz. Biyokimya 4 - SAY - -
Ecz. Mikrobiyoloji 1 - SAY - Eczacılık, Veteriner hekimlik veya Fen-Ed. Fak. Biyoloji Bölümü mezunu olmak.
BAŞVURU VE TAKVİMOnline Başvuru : 06-10 Ağustos tarihleri arasında adaylar

http://eobs.mersin.edu.trbasvuru/sagindeks.php den aday kayıt giriş formunu düzenleyip ön başvuru yapabilirler.Açıklama: Ön başvurular internet üzerinden yapılacak olup, başvuru formu ile gerekli belgeler belirtilen tarihe kadar Enstitümüze teslim edilmediği taktirde internetten yapılan ön başvurular geçersiz sayılacaktır.Başvuru Şekli : Kişisel

Başvuru Tarihi : 06- 10 Ağustos 2012

Mülakat : 27 Ağustos 2012

İlgili Ana Bilim DalıYüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı : 07 Eylül 2012 (Cuma) saat: 10.00

Tarihi ve Yeri Yabancı Diller Yüksekokulu,

Çiftlikköy Yerleşkesi/MERSİN

Sonuçların İlanı

Tarihi ve Duyuru Şekli : Adayların sınav sonuçları ve diğer duyurular

mersin.edu.tr web sitesinde yer alan enstitümüz web

sayfasında ve ilan panosunda verilecektirKesin Kayıt : Asil : 10-11 Eylül 2012

Yedek: 12 Eylül 2012Adresi : Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yenişehir Yerleşkesi C Blok Kat: 1 MERSİN

Tel: (0 324) 341 28 15 (pbx) / 1906-1909

Lisansüstü programlara başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.1) Adayların yüksek lisans programı için lisans, doktora programı için ise lisans veya yüksek lisans diplomasına (mezuniyet belgesi) sahip olmaları gerekir.

2) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu'ndan denklik belgesi almaları zorunludur.

3) Adayın; üç yıl süre ile geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde, yüksek lisans programı için en az 55.00, yüksek lisans derecesiyle başvurulacak olan doktora programları için en az 60.00 ALES standart puanı; lisans derecesi ile doktora programlarına başvuranların ise en az 90.00 ALES standart puanı almış olması ve mezuniyet not ortalamasının; 100.00 tam puan üzerinden, en az 90.00 olması gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınav belgeleri geçerlidir.

4) Yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programlarına başlamak için yeterli ALES puanı varsa, yeniden ALES'e girme şartı aranmaz.

5) Yüksek lisans adaylarının ÜDS, KPDS veya bunlara eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil belgeleri geçerlidir.

6) Doktora adaylarının ÜDS'den en az 60.00 puan veya bunlara eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi mezunu adayların en az 60.00 standart ALES puanına veya en az 50.00 temel tıp puanına ve 100 tam puan üzerinden en az 65.00 lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0.7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

.BELGELER1- Başvuru formu, http://eobs.mersin.edu.trbasvuru/sagindeks.php veya ( Sağlık Bilimleri

Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilir)

2- Adayın özgeçmişi,

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

4- ALES belgesi. (Aslı ve Fotokopisi)

5- Nüfus cüzdanı.(Aslı ve Fotokopisi)

6- 2 adet vesikalık fotoğraf, (Yeni çekilmiş, sakalsız ve baş açık olmalıdır).

7- Transkript: not durumunu gösteren onaylı belge. (Başarı notu 4'lük sisteme göre

olanların; 100'lük sisteme dönüştürülmesi, Yükseköğretim Kurumu not

dönüştürme sistemine göre yapılır.)

8- Erkek adayların 1111 sayılı Askerlik Kanun uyarınca askerlikle ilişkisinin

bulunmadığına ilişkin belge.

9- Yüksek lisans için (var ise) ÜDS' den 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul

edilen bir sınavdan bu puana karşılık gelen bir puan alındığını gösteren belge.

10- Doktora için (zorunlu) ÜDS' den en az 60.00 puan veya Üniversitelerarası kurulca

kabul edilen bir sınavdan bu puana karşılık gelen bir puan aldığını gösteren belge.

11- Belgelerin aslı görüldükten sonra, fotokopilerinin onay işlemi; Enstitümüz tarafından

yapılacaktır.

NOT :1- Kayıt yaptırmak üzere duyurulan adayların, kayıt için belirlenen günde gelmedikleri taktirde kayıt yaptırma ile ilgili herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru belgeleri geri verilmemektedir.

3- ALES, yabancı dil ve not çizelgesi belgelerinin kontrolü kesin kayıt esnasında Enstitü tarafından yapılacak olup, herhangi bir sorun tespitinde adayın başvurusu iptal edilecektir.

4- Yüksek Lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylardan, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinde başarılı olmuş olanlar (ÜDS 50.00, KPDS 50.00 vb.) doğrudan yüksek lisans programına başlayabilirler. Bu koşulları sağlayamayanlar, Rektörlükçe açılacak Merkezi Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda en az 70.00/ 100 puan alanlar da doğrudan yüksek lisans programına başlayabilirler.

5- Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans ve yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir alanda almış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır. Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları ana bilim dalı ile aynı adı taşıyan, ancak derecesini Mersin Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara da bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. ( Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, mersin.edu.tr web sitesinde yer alan Enstitümüz web sayfasında bulunan "Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretin Esasları"ndan ulaşılabilir.)DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE BURS2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Enstitülerinde doktora programına kesin kayıt yaptıran aşağıdaki şartları taşıyan toplam 34 öğrenciye (4 yıl süreyle ¨ 780TL. ) karşılıksız burs verilecektir:BURS BAŞVURU KOŞULLARI- ALES En az 80 puan

- ÜDS En az 60 puan

- Lisans not ortalaması 4.00'lük not sistemi üzerinden; en az 3.00

- Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Adres : Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü C/Blok, kat:1

Telefon : 0324 341 28 15 (pbx) 1906, 1909

Faks : 0324 341 24 08

e-posta : saglikbilimleri@mersin.edu.tr


Yorum Gönder

@name x