2012-Niğde Üniversitesi lisans üstü ve öğretim görevlisi alım ilanı

21 Temmuz 2012 Cumartesi 12:08

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

2012-Niğde Üniversitesi lisans üstü ve öğretim görevlisi alım ilanı
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilmeye Atama Yönetmeliği veYükseköğretım Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları veUygulama ilkeleri Yönergesi Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nln ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması.Anabilim Dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş.nüfus cüzdan sureti,2 adet fotoğraf.doktora belgesi,Yabancı Dil belgesi (KPDS ve ÜDS'den 55 puan ve üstü.TOEFLve IELTS sınavlarında KPDS ve ÜDS'nın 55 puanına eşit ve üstünde bir puan kabul edilir.jile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı başvuru dosyasına ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ : ANABİLİM DALI VEYA ALANI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlama ve Ekonomisi Doçent 1

İlköğretim Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK

İktisat İktisat Tarihi Yardımcı Doçent 1

İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yardımcı Doçent 1

İşletme Yönetim ve OrganizasyonYardımcı Doçent 1

Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Yardımcı Doçent 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği Yardımcı Doçent 1

Maden Mühendisliği Maden işletmeYardımcı Doçent 1

NİĞDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yardımcı Doçent 1

NİĞDE TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.

Elektronik ve Otomasyon MekatronıkYardımcı Doçent 1

ULUKIŞLA M.Y.O.

Çevre Temizlik Hizmetleri Çevre Temizliği ve Denetimi Yardımcı Doçent 1

Yorum Gönder

@name x