2012-Samsun On Dokuz Mayıs Ünivers, tezsiz tezli yükek lisan ve öğretim görevlisi alım ilanı

27 Temmuz 2012 Cuma 01:26

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

2012-Samsun On Dokuz Mayıs Ünivers, tezsiz tezli yükek lisan ve öğretim görevlisi alım ilanı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik" hükümleri" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Ön Değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 27.08.2012

Giriş Sınav Tarihi: 03.09.2012

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.09.2012

Genel şartlar (Tüm Unvanlar için)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'den atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan en az 70 puan almış olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması,

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :

a) Yukarıda tüm unvanlar için belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

b) Başvuru itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

- Dilekçe

- Özgeçmiş,

- Lisans Mezuniyet Belgesi sureti

- Lisans Transkript Belgesinin (mezun olduğu okuldan) onaylı sureti.

- ALES Belgesi (asıl veya sureti)

- Yabancı Dil Belgesi,

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği.

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

- Tecrübe Belgesi .

Fen Bilimleri Enstitüsüne başvuracak Adayların Dikkatine

-Müracaatta ibraz edecekleri Öğrenci Belgesinin son 1 ay içerisinde alınmış olması.

-Adaylar birden çok kontenjana başvuramazlar.

Başvuru Yeri ve Süresi:

Son başvuru tarihi 10.08.2012 mesai bitimidir.Adayların müracaat edecekleri birimlere; Şahsen veya Posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Giriş sınavının yeri ve saati müracaat edecekleri birimlerden öğrenilecektir.  Resim İş Eğitimi Lisans mezunu olmak ve aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor Olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Tasavvuf alanında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Tefsir alanında doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Arap Dili ve Belagatı alanında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Dinler Tarihi alanında doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Din Felsefesi alanında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Toprak veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans mezunu olmak,Toprak alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Bitki Koruma Lisans mezunu olmak, Entomoloji alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 10 Ağustos 2012
  Bahçe Bitkileri Lisans mezunu olmak, aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Bahçe Bitkileri Lisans mezunu olmak, aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Tarla Bitkileri Lisans mezunu olmak, aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Zootekni lisans mezunu olmak, aynı Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, aynı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Uygulamalı Matematik alanında Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, aynı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak, aynı Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 10 Ağustos 2012
  Fizik Lisans mezunu olmak ve Katıhal Fiziği alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 10 Ağustos 2012
  Fizik Lisans mezunu olmak ve Atom ve Molekül Fiziği alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Botanik alanında Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Hidrobiyoloji alanında Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Cebir ve Sayılor Teorisi alanında Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Biyokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Anorganik Kimya alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Fizikokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  İşletme Anabilim Dalında yüksek Lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 2 10 Ağustos 2012
  Coğrafya Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Harita Mühendisliği Lisans mezunu olmak, aynı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 10 Ağustos 2012
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Görsel İletişim Tasarımı alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans mezunu olmak ve aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Müzik Eğitimi lisans mezunu olmak ve aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Almanca Öğretmenliği, Alman Dili Eğitimi, Alman Dili Edebiyatı,Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercumanlık alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi,İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Sınıf Öğretmenliği alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Türkçe Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Gazetecilik alanında Doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Fakültelerin Mimarlık Bölümünden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012
  Beden Eğitimi Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ağustos 2012

Yorum Gönder

@name x