2012-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tezli tezsiz yüksek lisans alım ilanı

27 Temmuz 2012 Cuma 13:29

2012-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tezli tezsiz yüksek lisans alım ilanı,müracaat zamanı,başvuru şartları ve kontenjanı için tıkla ...

2012-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tezli tezsiz yüksek lisans alım ilanı
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine.

Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, T.C Kimlik No'larını gösterir beyanları, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

Doçent kadrosuna başvuracaklar Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri belgeleri de ilave edeceklerdir

NOT:

- Müracaat edenlerin üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan İlkelerde belirlenen şartlan sağlamış olmalan gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

ANABİLİM DALI KADRO UNVANI AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast 1 Yrd.Doç. Çocuk istismarı ile İlgili çalışması olmak

Anesteziyolojı ve Reanimasyon 1 Yrd.Doç. intratekal Uygulamalarla ilgili çalışması olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Yrd.Doç.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 1 Yrd.Doç. Pediâtrik otorinolaringoloji alanında çalışma yapmış olmak

İç Hastalıkları 1 Yrd.Doç. Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi 1 Yrd.Doç. Doktorasını Konik ışınlı komputerize tomografi alanında yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi 1 Yrd.Doç. Kalkınmanın Finansmanında Kamu Borç yapısı konusunda çalışma yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yapı 1 Yrd.Doç. Doktorasını "Köprüler" alanında yapmış olmak

Elektronik . 1 Yrd.Doç.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi .1 Yrd.Doç. Yüksek Lisansını ve doktorasını Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Aydınlar konusunda çalışmaları olmak (1950-1970)

- Sosval Bilgiler Eğitimi 1 Yrd.Doç. ilgili alanda Lisans, Yüksek lisans ve doktora mezunu olmak Proje Fuarı konusunda çalışmış olmak

DENİZCİLİK İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ

Y.O. Denizcilik isletmeleri Yönetimi 1 Yrd.Doç. Denizcilik veya işletme alanında doktora yapmış olmak

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbı Laboratuvar Teknikleri 1 Doçent Biyokimya anabilim dalında doktora yapmış olmak

Yorum Gönder

@name x