Manisa Celal Bayar Üniversitesi yüksek lisans ve öğretim görevlisi alım ilanı

23 Temmuz 2012 Pazartesi 11:35

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı ,alım şartları,alım tarihi,kontenjan sayısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yüksek lisans ve öğretim görevlisi alım ilanı
T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli şartları taşımaları gerekmektedirMUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

GENEL ŞARTLAR

a) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

ÖZEL ŞARTLARÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarının en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla alanında en az 10 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

Meslek Yüksekokullarına başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az 2 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

UZMAN

En az lisans mezunu olmak

Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak

OKUTMAN

En az Yüksek Lisans mezunu olmak

Yabancı dil okutmanı başvurularında ilgili dilden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak ve ilgili alandan en az lisans mezunu olmakBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Dilekçe

-Özgeçmiş

-Öğrenim belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

-Transkript

-Yabancı dil belgesi

-Ales belgesi

-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi

-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar için)NOT: Adaylar, dilekçelerine ve istenilen belgeleri varsa bilimsel çalışma ve Yayınları ile genel ve özel şartlarda istenilen belgeleri ekleyerek, başvurmak istedikleri kadronun bağlı olduğu birime son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
  Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak.Kamu Hukuku Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alanıyla İlgili 10 Yıl Mesleki Tecrübesi Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  İşletme-Pazarlama Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Gıda Teknolojisi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.İlgili Alanda Mesleki Tecrübeye Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Elektrik Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. En az 1 Yıl Akademik Deneyime Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Zooloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Orman Fakültesi Mezunu Olmak. Alanında En az 2 Yıl Mesleki Tecrübeye Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak En az 4 Yıl Eğitim Öğretim Tecrübesine Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak En az 2 Yıl Eğitim Öğretim Tecrübesine Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Cebir ve Sayılar Teorisi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. En az 1 yıl Akademik Tecrübeye sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Muhasebe-Finansman Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. Muhasebe-Finansman Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. En az 3 Yıl Kamu Hizmeti Deneyimine Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Maliye Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Mali Hukuk Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alanıyla İlgili 2 yıl Çalışma Tecrübesine Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Mali Hukuk Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Üniversitede En az 1 Yıl Eğitim Öğretim Deneyimine Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  İşletme Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Üniversitede Eğitim Öğretim Deneyimine Sahip Olmak Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Resim İş Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. En az 3 Yıl Akademik Deneyime Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Elektrik Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Akademik Deneyime Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. En az 10 Yıl Eğitim Öğretim Tecrübesi Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Elektrik Elektronik Mühendisliği Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. En az 10 Yıl Kamu Hizmeti Deneyimine Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Makine Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Mezunu Olmak. Tarla Bitkileri Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. En az 10 Yıl Akademik Deneyime Sahip Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Sosyal Hizmet Bölümü Mezunu Olmak. Öğretim Görevlisi 1 06 Ağustos 2012
  Tarihi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. En az 2 Yıl Akademik Tecrübeye Sahip Olmak. Okutman 1 06 Ağustos 2012
  Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olmak ve Türk Dili Edebiyatı Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. En az 8 Yıl Kamu Hizmeti Deneyimine Sahip Olmak. Okutman 1 06 Ağustos 2012
  İngilizce Öğretmenliği veya Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu Olmak. En az 5 yıl AB Projeleri deneyimi olmak. Uzman 1 06 Ağustos 2012
  Çocuk Cerrahisi Uzmanı Olmak. Çocuk Ürolojisi Konusunda Deneyimli Olmak. Uzman 1 06 Ağustos 2012
  Genel Cerrahi Uzmanı Olmak. Türk Cerrahi Derneği Cerrahi Endoskopi Eğitim Belgesine Sahip Olmak. Uzman 1 06 Ağustos 2012
  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Olmak. Menopoz Tedavisi ve Yönetiminde Deneyimli Olmak. Uzman 1 06 Ağustos 2012

Yorum Gönder

@name x