ÖYP Araştırma Görevlisi alımında Tercihler için tıklayınız

22 Temmuz 2012 Pazar 19:37

ÖYP araştırma görevlisi kadroları 16/07/2012 tarihinde ilan edilmiş olup, tercih işlemleri ise 23/07/2012-30/07/2012 (Saat:17:00) tarihleri arasında YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 03/08/2012 tarihinde duyurulacaktır.

ÖYP Araştırma Görevlisi alımında Tercihler için tıklayınız

YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, araştırma görevlisi kadrolarına
başvuran adayların, yerleştirme işlemleri lisans genel not ortalamalarının %25’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanlarının %60’ı ve varsa yabancı dil puanlarının %15’i dikkate alınarak Başkanlığımızca merkezi sistemlegerçekleştirilecektir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın “Tanımlar” başlıklı 3.
Maddesinin (h) bendi uyarınca belirlenen ÖYP puanına göre yapılacak yerleştirmelerde, adaylar başvurularını beyana dayalı olarak yapacaklardır.
Yine söz konusu usul ve esasların, “Başvuru, değerlendirme ve atama” başlıklı 5.
maddesinin 3. fıkrası uyarınca, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürüleceğinden başvuru vetercih işlemlerinin titizlikle yapılması çok büyük önem taşımaktadır.

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”in “Merkezi Sınav” başlıklı 5. maddesinde “.. Bu sınavın
sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hüküm uyarınca, Başkanlığımızca 23/07/2012-30/07/2012 tarihleri
arasında yapılacak olan başvuru işlemlerinde, adaylar 2009 Güz ve sonrasında alınan ALES
sonuçlarından birini kullanabileceklerdir.
Başvuru yapılırken;
 Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70,
 Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile öğrenci alınan alanlara başvurularda
herhangi bir puan türünden en az 70,
 Eğitim Bilimleri Bölümüne (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı hariç)
yapılan başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun oldukları alandan en az 70,
 Alan türü değişen programlardan mezun olanların, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
ALES Muafiyet
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca;
 Doktorasını tamamlamış olanlar,
 Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında
çalışmakta olanlar,
 Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında
çalışmaktayken ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları kurumlarında veya
başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında
merkezi sınavdan( ALES) muaf olup, bu adayların yerleştirme işlemlerinde ALES
puanı 70 olarak değerlendirmeye alınacaktır.
LİSANS NOT ORTALAMASI
Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Kararıyla
belirlenen 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği kullanıldığından,
adayların lisans not ortalaması beyanlarında Başkanlığımızın belirlediği eşdeğerlilik
tablosunu esas almaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Gönder

@name x