AKTİF SEN, MEB'in Sendika Genelgesine Tepki Gösterdi

26 Temmuz 2012 Perşembe 12:52

Milli Eğitim Bakanlığı 2012/26 sayılı Genelge ile sendika üyeliğine dair konuları yeniden düzenleyen genelgesine Aktif EĞitim Sen'den tepki geldi.

AKTİF SEN, MEB'in Sendika Genelgesine Tepki Gösterdi

MEB “SENDİKA ÜYELİĞİ” GENELGESİ (2012/26)   HAKKINDA…
 
 
Bilindiği üzere, 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” 25/06/2001 tarihinde kabul edilmiş, “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” nda değişiklik yapılmasına dair 6289 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” 11/04/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, personelinin sendika üyeliklerine dair iş ve işlemlerde uygulama birliği sağlamak, oluşan tereddütlerin önüne geçebilmek için gerekli gördüğü hususları 11/07/2012 tarihli 2012/26 sayılı genelge ile kamuoyuna, personeline ve kurumlara duyurmuştur.
 
Ülkemiz sendikacılığında tüm hizmet kolları arasında itici/çekici güç hep Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sınıfı Sendikaları olmuştur. Kamu görevlileri sendikaları 11 hizmet kolunda faaliyet göstermelerine rağmen sendikalı kamu personelinin yarıya yakını MEB personelidir. Böylesine yoğun sendikal çalışmaların yürütüldüğü MEB’de “Sendikal İlişkiler ve İşlemler Grup Başkanlığı” oluşturulması da son derece olumlu bir gelişmedir. Ancak ilgili grup başkanlığında “sendikalara eşit mesafede” durabilecek personel görevlendirilmesi için gerekli titizlik gösterilmelidir.
 
Genelge ile sendikalı olma teşvik edilmekte, personelin üye olacağı sendikayı demokratik olarak belirlemesine destek olunmaktadır.
 
Ancak, uygulamada personele ait onaylanmış üyelik formları (EK-1) ilgili sendika organı tarafından okul/kurum yada birime ulaştırılıyorken; demokratik bir anlayışın ürünü olduğunu düşündüğümüz genelgenin 5. Maddesinde yer alan “Kamu görevlilerinin sendika üyeliğinin sendika yetkili organınca kabul edilmesinden sonra, kamu görevlisine ait EK-1 form ilgili kamu görevlisi tarafından 15 gün içinde evrak kaydına işletilerek işverene (okul/kurum müdür veya birim amirine) teslim edilecek ve üyelik formları işverence (okul/kurum müdür veya birim amiri) ……” ifadeleri ile “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu”nda yer almamasına rağmen okul/kurum müdür veya birim amirlerine personelin sendikal tercihini sorgulamaları, bu konuda psikolojik baskı yapmaları için kapı aralanmasına anlam verilememiştir. Kaldı ki kurumlarda uygulamada okul/kurum müdürleri ile kurum amirleri tarafından paraflanmamış yazıların evrak kaydına işletilmesi mümkün değilken, personele ait EK-1 formunun evrak kayda teslim edilmesi yeterliyken personelin, sendikal tercihi konusunda okul/kurum müdürü, birim amirine hesap vermek zorunda olmasını doğru bulmuyor ve bakanlık yetkililerini bu ifadeyi düzelterek daha demokratik olmaya davet ediyoruz.

Yorum Gönder

@name x