Bitirdiğim okul nedeniyle ilave bir derece alabilir miyim?

02 Ekim 2016 Pazar 09:38

Daha önce lise mezunu olarak işe başlayan ve 2011 yılında 4 yıllık açık öğretim fakültesi diplomasını kurumumuza intibak talebi için müracaatta bulunmuş ve intibakı yapılmıştır. Ancak daha sonra 2016 yılında mühendislik fakültesini bitirip mühendis unvanı almış ve VHKİ kadrosunda halen görev yapmaktadır. Bu kişi 657 sayılı Kanun'un 36-A/2 maddesi gereği 1 derece alabilir mi?

Bitirdiğim okul nedeniyle ilave bir derece alabilir miyim?

Evet alırsınız. 657 sayılı Kanun'un 36/A-2 maddesine göre; Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece almaktadır.

Bu hüküm gereğince memur hangi hizmet sınıfında olursa olsun mühendislik fakültesini bitirdiğinde mühendis unvanını ihraz edeceği için bulunduğu derece ve kademeye ilave bir derece alacaktır. Madde metninde herhangi bir hizmet sınıfında bulunma şartı aranmamıştır. Kurumunuza bir dilekçe ile müracaat ederek ilave bir dereceyi talep edebilirsiniz.

Ancak, bazı unvanlar için ilave bir dereceden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı vardır. Bu bağlamda, 657 sayılı Kanun'un 36/A-4 maddesinde yer alan unvanlara atanmadan ilave bir dereceden yararlanmak mümkün değildir. Dolayısıyla 36/A-2 ile 36/A-4 birbirine karıştırılmamalıdır.

Ahmet Ünlü

Yorum Gönder

@name x