Emekli maaşlarına haciz konur mu?

09 Ekim 2012 Salı 00:00

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emekli aylıklarına haciz konulabilir mi ?

Emekli maaşlarına haciz konur mu?
 Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emekli aylıklarına haciz konulabilir mi ?

5510 Sayılı Kanun’un 93 üncü maddesinde; Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borçlar ve nafaka borçları için haciz konulabiliyor.

Bir emekli örneğin kredi kartı veya almış olduğu bir eşyadan dolayı borcu sebebiyle takibe uğrarsa, bu borç için maaşına haciz konulamaz. Ancak Halk Bankası, açtığı bir davada Yasanın bu hükmünün Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia etti. Mahkeme bu iddiayı ciddi buldu ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak, Anayasa Mahkemesi Mahkemenin bu talebini reddetmiştir.

Uygulamada memur emeklisinin maaşına haciz konulabiliyor

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre aylık alan memur emeklileri ile dul ve yetimleri için haciz yasağı hükmü uygulanmıyor. Aylık ve gelirlere haciz konmasını engelleyen yasa hükmü 5510 sayılı Kanun’da yer alıyor.

15.10.2008 tarihinden önce memur olan memur emeklileri 5434 Sayılı Kanun’a göre aylık alıyorlar. Bu Kanunda ise aylıklara haciz konulamayacağı veya haczin emeklinin iznine tabii olduğu yönünde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Memurlar için öteden beri haciz uygulandığı gibi bundan sonra da uygulanmaya devam edecektir.

Uygulama bu yönde olmakla birlikte 5510 sayılı Kanunun bazı hükümleri 5434 sayılı Kanuna tabi olanlara da uygulanmaktadır. Bu nedenle bize göre 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin 15.10.2008 tarihinden önce memur olanlara uygulanamayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı için memur emeklilerinin de emekli maaşları için haciz yasağı bulunması gerekir.

SGK Rehberi

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 4

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ömür derya coşgun 3 yıl önce yorumlandı

devlet memuru emekli maaşına haciz 01 ekim 2008 tarihinden önce devlet memurluğu hizmeti olanların emeklilikleri ile ilgili 5434 sayılı emekli sandığı kanunu vardı 5434 sayılı kanunda emekli maaşlarının haczedilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktaydı. 01 ekim 2008 tarihinden önce devlet memurluğundan emekli olanların maaşına haciz konulabiliyordu. 01 ekim 2008 tarihinde 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu yürürlüğe girdi ama 5434ün tamamını kaldırmadı, sadece 5434 sayılı kanunun bazı hükümleri mülga oldu bazı maddeleri ise halen uygulanıyor. 5434 sayılı kanunun bazı hükümlerinin halen yürürlükte olması nedeniyle yanlış yorumlara neden oluyor ve devlet memurluğu emeklilerinin maaşlarına haciz konulabildiği, bağ-kur, ssk emeklilerinin maaşına haciz konulamadığı iddia ediliyor. bu tamamen aldatmaya yönelik bir iddiadır. devlet memurları emeklileri de 5510 sayılı kanun kapsamına alınmıştır.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mevlana uyar 3 yıl önce yorumlandı

memur emeklisinin suçu ne niye haczs maruz kalıyor bu konuda yapılan bir çalışma yokmu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

muzaffer özdamar 4 yıl önce yorumlandı

emekli memurum borcumdan dolayı maaşıma haziz konulurmu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

gülçin işleyen 4 yıl önce yorumlandı

halk napsın hekez borclu istemez kimse borçlu kalsın ama gecim sıkıntısı büyük ben sahibsiz cocumla tek başıma hayat mucadelesi veriyom kıramı bile zor ödüyom bide emekli maşına el konurmu konmaz devletimiz bunu yani emekli maşına hacizi kaldırmakla çok iyi yapmış halk bitmiş saten

0 Kişi beğendi.