banner27

Memurların emeklilik işlemleri bekletilecek

02 Eylül 2016 Cuma 05:49

673 sayılı KHK ile yapılan düzenleme gereğince, memurların emekliliğe sevk işlemleri bekletilecek

Memurların emeklilik işlemleri bekletilecek

1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 673 sayılı KHK'da, kamu personelinin emekliliğine ilişkin olarak şu hüküm yer almıştır:

"Emeklilik onayları
MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz"

KHK'nın atıfta bulunduğu hüküm ise şu hükmü içermektedir.

"Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder."

DEĞERLENDİRME

5510 sayılı Kanunun 48/2 bendi, kamu personelinin emekliliğine ilişkin süre hükmünü içermektedir. 673 sayılı KHK'da yer alan hüküm gereğince emekliliğe sevk onayının bir ay içinde yapılmasını öngören hüküm OHAL süresince uygulanmayacaktır. Uygulama 21 Temmuz 2016'dan itibaren geçerli olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Emeklilik hakkı 9 ay önce yorumlandı

672 sayılı KHK ile atılan ama emeklilik süresi dolmuş bir öğretmen emekli olabilir mi? Tazminat alabilir mi? Birde 25 yılını doldurmuş ama yaş için bir iki yılı kalmış bir öğretmen emekli olup yaşı bekleyebilir mi? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?

0 Kişi beğendi.