Diyanet İşleri kadro ve teşkilat değişikliği

25 Kasım 2016 Cuma 14:58

Diyanet İşleri kadro ve teşkilat değişikliği son hali personel özlük hakları

Diyanet İşleri kadro ve teşkilat değişikliği

Bakanlar Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatında 1 adet daire başkanlığı kurulmasını ve kadrolarında bazı düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdı.

Bugün (25 Kasım 2016) yayımlanan Kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığının;

*Merkez teşkilatında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 1 adet daire başkanlığı kuruldu.

*Bazı dolu kadrolarında derece terfilerine yönelik değişiklikler yapıldı.

*Bazı boş kadrolarında ise ilk defa veya naklen ya da görevde yükselme suretiyle atama yapmaya yönelik değişiklikler yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/9492

Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatında 1 adet daire başkanlığı kurulması ve kadrolarında bazı düzenlemeler yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması: Başbakan Yardımcılığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)'nın 1/7/2016, 12/7/2016 tarihli ve 2, 34415 sayılı yazıları üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 3/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

3/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9492 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 1 adet daire başkanlığı kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Aynı Başkanlığa ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


memurunyeri

Yorum Gönder

@name x