2012-2013 Ücretli öğretmen alım şartları nelerdir ?

20 Eylül 2012 Perşembe 12:30

Ücretli öğretmen görevlendirme ilanlarına çıkan illerin dikkatine

2012-2013 Ücretli öğretmen alım şartları nelerdir ?

Öğretmen yetersizliği halinde kimlerin öğretmen olarak hangi hallerde nasıl görevlendirilebileceğine dair 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı, 9. maddesinde; “(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca; MEB; 21 Temmuz 2012 Tarihli ve 28360 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan düzenlemeyle yönetmeliğe eklenen “Ek Madde 1 –Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.” maddesi ile bir ilde aynı branştan norm kadro fazlası öğretmen veya aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmen var iken aynı branştan ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamayacağı ve vekil öğretmen çalıştırılamayacağı ilk defa kayıt altına alınarak oluşacak kamu zararları önlenmiştir.

Bu değişiklikte yer alan “ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz,” hükmünün atıfta bulunduğu mevzuat yukarıda yer verdiğimiz Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı 9. maddesindeki ders ücreti karşılığı görevlendirmelerdir.

Bu madde kısaca norm kadro fazlası veya aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmen varken öğretmen ihtiyacının ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yapılarak derslerin doldurulamayacağı anlamına gelmektedir.

Bu hükümlere rağmen birçok ilin ücretli öğretmen görevlendirme ilanlarına çıktığını ve başvuru aldıklarını görmekteyiz. Ücretli öğretmen ilanlarına çıkan il Milli Eğitim Müdürlüklerinin yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerini bir kez daha gözden geçirmeleri yapılacak soruşturmalarda kendilerine çıkacak zimmetten kurtulmaları anlamına gelecektir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 3

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ramazan marangoz 5 yıl önce yorumlandı

2005 önlisans mezunuyum vekil öğretmen olma imkanım varmı çok istiyorum 2012 kpss puanım 63 vekil öğretmeni olup ülkeme faydalı olmak istiyorum

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

atıff 5 yıl önce yorumlandı

benm ing sertifikam var vekil öğretmenlik yapabiiormuyum

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ww 5 yıl önce yorumlandı

eee

0 Kişi beğendi.