Döner Sermayeli İşletmeler için DÖSEBİS (döner sermaye bilgi işlem sistemi) faaliyete girdi

14 Ocak 2013 Pazartesi 22:58

Döner Sermayeli İşletmeler için DÖSEBİS (döner sermaye bilgi işlem sistemi) faaliyete girdi

Döner Sermayeli İşletmeler için DÖSEBİS (döner sermaye bilgi işlem sistemi) faaliyete girdi

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Valiliklere gönderdiği yazı ile DÖSEBİS (döner sermaye bilgi işlem sistemi) faaliyete girdiğini açıkladı.

Konu ile ilgili valiliklere gönderilen yazı aşağıda;

Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe, harcama ve taşınır
işlemlerini kapsayan ve veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen Döner Sermaye  Mali Yönetim Sistemi Projesi Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafı ndan yürütülmektedir.

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Projesi dışında, Genel Müdürlüğümüz Web
sayfası üzerinden, döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerine yönelik idari ve mali verilerin toplanarak, Bakanlığımızın konuyla ilgili karar alma sürecinin daha hızlı ve doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamak üzere, Döner Sermaye Bilgi İşlem Sistemi (DÖSEBİS) veri tabanı programı hazırlanmış, http://dhgm.meb.gov.tr/dose/ adresinde kullanıma açılmıştır.

Döner Sermaye Bilgi İşlem Sistemi programının kullanımına ilişkin açıklamalar
ektedir. Belirtilen açıklamalar doğrultusunda, döner sermayeli okul ve kurum
müdürlüklerinde “DÖSEBİS” sisteminin uygulamaya geçirilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf ESENER
Genel Müdür

DÖSEBİS Sisteminin Kullanımına İlişkin Açıklamalar:


1. Sisteme geçici şifre (123456) kullanılarak girilecek, giriş şifresi mutlaka
değiştirilecektir.

2. Personel bilgileri sisteme ilk girişte doldurulacak, daha sonra değişiklik oldukça
işlenecektir.

3. Daha önce döner sermayesi olup kapatılan, sonra yeniden DÖŞE kurulan
okul/kurumlar, isimlerinin yanlarına yeni açılış tarihleri yazılarak belirtilmiştir. Bu
nedenle kapatılan DÖŞE bilgilerinin yeni DÖŞE kayıtlarına girilmemesi hususunda
dikkat edilmelidir.

4. Kapatılan DÖŞE bilgileri girildikten sonra, "Personel Bilgileri" kısmından kapatıldı
butonu seçilip kapanış tarihi girilerek kapatma işlemleri yapılacaktır.

5. Döner sermayede çalışılan alanlar sisteme ilk girişte ve her yılbaşında seçilecektir.

6. Döner sermayede çalışan personele ödenen ücretler aylık olarak sisteme girilecektir

7. Her ay sonunda mizan bilgileri sisteme girilecektir.

8. Yılsonunda bilanço bilgileri sisteme girilecektir. Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi
gereken 1. Grup evrakların (31/12/2009 tarihli ve 3501 sayılı DÖŞE İşletmeleri Sene
Sonu İdare Hesapları konulu yazı ve eki tablo) yer aldığı bilanço ve eklerinin
gönderildiğine ilişkin alındı belgesi dışında, Bakanlığımıza herhangi bir belge
gönderilmeyecektir.

9. Mizan bilgileri kısmında sadece raporlarımıza esas olacak hesapların bilgisine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle tüm hesaplar yer almamıştır.

10. Parasal değerlerin girilmesi gereken alanlarda “ 1.000.000,00” formatına uygun giriş yapılacaktır

11. Ad-Soyad bilgileri büyük harflerle (ŞAHİN KALEM) doldurulacaktır.

12. Telefon numaraları yazılacak alanlar “3124131925” formatına uygun doldurulacaktır.

13. E-posta adresi alanları küçük harflerle doldurulacaktır.

14. DÖSEBİS sistemi ile ilgili problemler “ İletişim” kısmındaki buton kullanılarak sistem


memurlarnet.biz ÖZEL HABERİDİR.

Yorum Gönder

@name x