Eğitim Kurumlarına idareci nasıl atanacak ?

04 Ağustos 2013 Pazar 13:38

Eğitim kurumları yöneticileri nasıl atanacak?

Eğitim Kurumlarına idareci nasıl atanacak ?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenleyen Yönetmelik bugün yürürlüğe girdi.

“Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile, 28/2/2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılırken, eski Yönetmelikte yer alan bazı hükümler de aynı şekilde yeniden düzenlendi.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Okul müdürü olabilmek için bir yıl müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı veyahut müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak yeterli olacak.Müdür Yardımcısı olabilmek için en az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranacak. Bu sürelerin hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilecek.

**Yönetici adaylarında, atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak şartı da aranacak.

**Yönetici olacakların, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmaları gerekiyelor.

**Adaylara, yönetici olarak atanmak istedikleri eğitim kurumlarını seçmeleri için en fazla 20 tercih hakkı verilecek.

**Müdür başyardımcılığına yapılacak atamalar; kurumdaki müdür yardımcıları arasından, kurum müdürü tarafından belirlenecek ismin il millî eğitim müdürü tarafından teklif edilmesi üzerine vali onayı ile gerçekleşecek.

**Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına; müdürlük sınavına girme şartı taşıyanlar arasından, valilikler tarafından kurucu müdür görevlendirilebilecek.

**Hizmet bölgeleri kurum tipine esasına göre belirleniyor.

**İsteğe veya çalışma süresine bağlı yer değiştirmelerde hizmet süresi o okula ilk atama tarihine göre hesaplanacak.

**İsteğe bağlı yer değiştirmek için, yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekecek.

Yorum Gönder

@name x