Öğretmenlerin mazeret izinleri neler?

14 Mart 2013 Perşembe 12:49

Öğretmenler kangi hallerde mazeret izni kullanabilir?

Öğretmenlerin mazeret izinleri neler?
Öğretmenlerin mazeret izni 2013'te nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi, 16.01.2013 tarih ve 34932 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girerek son şeklini almıştır. Bu yönetmelik ile eski yönetmelikler arasında çok büyük farklılıklar yoktur. Fakat bazı küçük nüanslar bulunmaktadır. Bu yazımızda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler) çalışan personelin (öğretmen, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı) mazeret izinleri ve bu izinleri vermeye yetkili amir konusunu ele alıp nüansları göstermeye çalışacağız.

Mazeret İzinleri

Okullarda çalışan personele (öğretmen, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı), yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 104 üncü maddesine göre aşağıda belirtilen hâllere bağlı olarak mazeret izni verilir.

Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri:

* Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

* Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle üç gün izin verilir.

* Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin ölümü halinde beş gün, izin verilir.

* Ayrıca, doğum yapan kadın memura, doğum yaptığı tarihten altı hafta sonra (doğumun sezaryenle olması halinde sağlık raporunda gösterilen dinlenme süresinin altı haftayı aşması halinde aşan süre dikkate alınmaz) başlamak ve günde birbuçuk saat olmak üzere altı ay süre ile süt izni verilir. Bu izin, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından; okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine eğitim ve öğretim saatleri dışında, diğer öğretmenlere ise çocuk emzirme durumları göz önünde bulundurularak derslerinin günün belli saatlerine konulması suretiyle kullandırılır.

Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri:

* Yukarıda belirtilen hallerden başka, memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak on gün izin verilebilir. Zorunluluk halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci kez verilen bu on günlük mazeret izni, memurun yıllık izninden düşülür. Bu ikinci izin aday memurlara ve öğretmenlere verilmez.

Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri, mazeretin gerektirdiği süre içinde olmak kaydıyla; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okul müdürü tarafından verilir. Okul müdürü personeline (öğretmen, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı) verdiği izinleri MEBBİS’e işler ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne bilgi verir. Eski yönetmelikteki gibi mazeret izni onayı almak için ilçe milli eğitim müdürlüğüne yazı yazmaz.

Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinlerini ise;  taşra teşkilatında illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, tarafından kurum/dairesi amirinin uygun görüşü üzerine verilir.


Yorum Gönder

@name x