24 Kasım'da Öğretmenlere hediye almak etik mi?

10 Kasım 2012 Cumartesi 22:03

24 Kasım öğretmenler gününde hediye almak etik midir?

24 Kasım'da Öğretmenlere hediye almak etik mi?

T.C. BAŞBAKANLIK Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı için TIKLA


İnsanların hayatında yer alan aileden sonra en önemli unsur öğretmenlerdir. Çocukluk günlerimizde  sevdiğimiz, korktuğumuz, çekindiğimiz öğretmenlerimizin kıymetini hayata atıldıktan sonra daha iyi anlıyoruz.

Dar gelirliden hallice diyebileceğimiz öğretmenlerimizi her sene 24 KASIM geldiğinde hatırlıyoruz ve günlerini kutlamak bahanesiyle ufak da olsa bir hediye alıyoruz.

Fenerbahçe gibi her şeyi haber olmaya başlayan öğretmenlerimize Öğretmenler Günü'nde gelen hediyeler de gündemi oluşturmakta.

Özellikle büyükşehirlerdeki ekonomik durumu iyi olan  bölgelerdeki okullarda öğretmene alınacak hediye yükte hafif pahada ağır cinsinden olmakta. Bu tip hediyelerin alınması etik olarak doğru mudur diye sormadan bu durumun müsebbibinin kesinlikle öğretmenler olmadığını belirtmekte yarar var. Bu ağır hediyelerin alınmasında öğretmenle iyi ilişki kurmak isteyen, pahalı hediye alındığında daha kaliteli eğitim alınacağına inanan azımsanmayacak bir veli topluluğu bulunmakta.

Ekonomik durumu iyi olmasa da sınıflar arasında öğretmenlerine daha iyi bir hediye alma yarışı  da ülkemize has bir durum olsa gerek. Bu yarışın dozunu arttıran veli gruplarının -özellikle hanım velilerin- her veliden yüklü paralar toplayarak sınıf adına toplu bir hediye alması da son 20 yılda ortaya çıkan bir eğitim bid'atıdır.

Bu durumdan öğretmenlerimizin ekseriyetinin rahatsız olduğu ve hatta öğrencilerine karşı ayıp olmayacağını bilse hediye bile kabul etmeyeceği gibi yüce bir kişilik durumu da sözkonusu. Bu şahsiyetli tutumlarına hepimizin şahit olduğu öğretmenlerimizin arasında suistimale prim veren , kişilik bozukluğu olanlar da yok değil.

24 Kasımlarda hediye işinin abartılmaması konusunda Başbakanlık ''Öğretmene etik ilkeler''  taslağı hazırlamıştı.

Bu taslakta hediye konusunda; ''Öğretmen mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel, ekonomik değeri olan veya olmayan herhangi bir hediyeyi kabul etmez. Ancak başta Öğretmenler Günü olmak üzere, diğer gün ve haftalarda verilen günün anlamıyla uyumlu ve maddi değeri olmayan sembolik (çiçek ve benzeri) nitelikteki hediyeler bu yasağın dışındadır.''  denilmektedir.

T.C. BAŞBAKANLIK Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı ile de

Etikle ilgili bilgi ve pratiklerin, ilk basamak eğitim kurumu olan anaokulundan itibaren
kazandırılması hususu bilimsel bir gerçektir. Okullarda öğretilen etik değerlerin uygun pratiklerle bütünleştirilmesi, etik ve etik dışı davranışlar konusunda bir bilinç oluşturulması ve dolayısıyla etik  kültürün geliştirilmesi, eğitim ve öğretim kurumlarının temel misyonlarındandır.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özellikle ilköğretim kurumlarında öğretmenlere yönelik olarak bazı hediye uygulamalarının (altın ve benzeri), bu günün anlamını olumsuz yönde etkilediği, öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği, öğrencilerde etik değerler konusunda şüpheler uyandırdığı, öğrenci-aile ve öğrenci - okul ilişkilerinde etik açıdan olumsuzluklar meydana getirdiği düşünülmektedir.

Başta 24 Kasım Öğretmenler Günü olmak üzere, diğer gün ve haftalarda, günün anlamıyla uyumlu ve maddi değeri olmayan sembolik (çiçek ve benzeri) nitelikteki hediyeler dışındaki hediyelerin alınmaması konusunda “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 15 maddesine göre başta mülki yöneticiler olmak üzere Öğretmenler Kurulu ile her kademedeki yönetici ve personelin gerekli dikkati göstermesi kararlaştırılmıştır.


memurlarnet.biz özel haberidir
Yorum Gönder

@name x