İşte, Şube Müdürü olarak Atanma Şartları

22 Aralık 2012 Cumartesi 00:48

Milli Eğitim Bakanlığı 4 Aralıkta illere bildirilen şube müdürü normlarına nasıl atama yapılacağını düzenleyen bir Genelge yayımladı.

İşte, Şube Müdürü olarak Atanma Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı 4 Aralıkta illere bildirilen şube müdürü normlarına nasıl atama yapılacağını düzenleyen bir Genelge yayımladı.

18 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 2012/44 sayılı Genelgeye göre şube müdürü kadrolarına iki şekilde atama yapılacak.

1- Asaleten atama: Asaleten atama şartlarını taşıyanların (yani daha önce şube müdürü ve üstü bir kadroda çalışmış olanlar) teklifleri iller tarafından Bakanlığa gönderilecek.

2- Görevlendirme: Şube müdürü kadrolarının görevlendirmeyle yürütülebilmesi için kişinin öncelikle görevde yükselme eğitimine başvurma hakkının olması gerekmektedir. Görevde yükselme yönetmeliğine göre "Şube müdürü" kadrosuna başvuru hakkı olanların şu iki şartı taşıması gerekmektedir:
a) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
b) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

Görevde yükselme yönetmeliğinin bu maddesine göre, en az 3 yıl görevi olmayan MEB personeli görevlendirme yoluyla dahi olsa şube müdürlüğü görevini yürütemeyecek

Görevde yükselme eğitimine başvurma hakkına sahip olan personel arasında ise öncelik hakkı bulunmaktadır. Bu öncelik sırası şu şekildedir:
- Birinci öncelikli olarak Öğretmen dışı personel,
- İkinci olarak eğitimi kurumu müdürleri ve müdür yardımcıları
- Son olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde Valiliklerce öğretmenler,
şube müdürü olarak görevlendirilecektir.

Yorum Gönder

@name x