Şube Müdürlüğü Başvuruları Duyuruya çıktı

11 Aralık 2012 Salı 00:36

Şube Müdürlüğü başvuruları duyuruya çıktı

Şube Müdürlüğü Başvuruları Duyuruya çıktı

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Duyuruya Çıktı

T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı :B.08.4.MEM.0.68.01.00/208 10/12/2012

Konu :Şube Müdürü Görevlendirmesi.

……………………………KAYMAKAMLIGINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

……………………………MÜDÜRLÜGÜNE

ilgi : a)25/08/2011 tarih ve 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

b)18/11/2012 tarih ve 28471 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı il ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği c)Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 05/12/2012 tarih ve 202358 sayı, 2012/43 No lu Genelgesi 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki ilgi (a) Kararname hükümleri uyarınca hazırlanan ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Genelge doğrultusunda müdürlüğümüz hizmet birimleri yeniden yapılandırılacaktır.

Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin teşkilatlandırılmasına yönelik olarak ilgi (c) Genelge ile İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne 13 (onüç), Eskil ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 2 (iki) ve Gülağaç ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 2 (iki) adet Şube Müdürü kadrosu ihdas edilmiş olup, Merkez ilçede münhal bulunan 9 (dokuz), Eskil ilçe Milli Eğitim de münhal bulunan 1 (bir) ve Gülağaç ilçe Milli Eğitim de münhal bulunan 1 (bir) kadroya okul ve kurumlarımızda görev yapan okul/kurum müdürü, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılarından Şube Müdürü olarak görevlendirme yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve Şube Müdürü olarak görevlendirilmek isteyenlerin aşağıdaki CV (Özgeçmiş)’ ni ve (niyet mektubunu) doldurarak 14/12/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar aksaraymem@meb.gov.tr adresine e-mail atmalarını rica ederim.

Kubilay ANT
Vali a.
Vali Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ

Anahtar Kelimeler şube müdürlüğüaksaray

Yorum Gönder

@name x