2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı,ders zümresi indir

20 Ağustos 2012 Pazartesi 10:34

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı,ders zümresi indir

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı,ders zümresi indir
DİN KÜLTÜRÜ ZÜMRESİ SAYFANIN ALT KISMINDADIR

...................................OKULU 2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Toplantı Tarihi              :./09/2012

Toplantı Yeri                 : ...................

Toplantı No                   : 01

Zümre Başkanı              : .......................

 

GÜNDEM

 

1.      Açılış,yoklama ve katip seçimi

2.      Zümre Başkanının zümre toplantısı ile ilgili açıklamaları

3.      Milli Eğitimin amaçları ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin amaçları

4.      Çalışma takviminin gözden geçirilmesi

5.      Bir önceki yılın zümre toplantı raporlarının gözden geçirilmesi

6.      Müfredat programının incelenmesi (T.D.2517)

7.      Atatürkçülük konularının yıllık planlara dağıtılması (T.D.2504)

8.      Yıllık planlarla ilgili konular

9.      Günlük planlarla ilgili konular (T.D. 2551)

10.  Öğretimle ilgili yöntem,teknik,araç ve gereçler

11.  Yazılı imtihanların ne zaman ve nasıl yapılacağı

12.  Ödev konularının tespiti.

13.  Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

14.  Dilek ve temenniler

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.               Zümre başkanı .........................012/2013Eğitim ve Öğretim yılının hayırlı olması dilek ve temennileriyle toplantıyı açtı. Toplantı tutanaklarını yazmak üzere .............................. katip olarak seçildi.

2.               Zümre başkanı Cengiz İŞERİ açılış konuşmasını yaparken, zümre toplantılarının eğitim ve öğretim üzerindeki önemini söyleyerek, kararların dönem boyunca titizlikle uygulanmasını istedi.

3.               Milli Eğitimin amaçları ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin ilkeleri 2517 sayılı Tebliğler Dergisinden okundu ve bu amaç ve ilkeler doğrultusunda derslerin işlenmesi kararlaştırıldı.

4.               Çalışma takvimi gözden geçirildi. Buna göre 1.Dönemin 17 Eylülde başlayıp ............. Ocakta sona erdiği ve 18 hafta olduğu, 2. Döneminde ................. Şubatta başlayıp ................... Haziranda sona erdiği ve 18 hafta olduğu görüldü.Ramazan ayının 24 Eylülde başladığı ve 22 Ekimde sona erdiği, Ramazan Bayramının 23,24,25 Ekime rastladığı, Kurban Bayramının da 31 Aralık, 1,2,3 Ocak günlerine rastladığı görüldü. Yıllık planlar yapılırken dini gün ,gece ve ayların buna göre ayarlanması kararlaştırıldı.

5.               Bir önceki yılın zümre kararları gözden geçirildi. Alınan kararların isabetli olduğu ve uygulamada bir engelle karşılaşılmadığı tespit edildi.

6.               Müfredat programı 2517 Sayılı Tebliğler Dergisinden okundu. Yıllık palanlar hazırlanırken ağırlıklı konuların neler olabileceği ve hangi haftalara konulacağı tespit edildi. Ayrıca konuların daha güncel işlenebilmesi için (Ramazan  ayında Oruç ünitesini, Kutlu doğum haftalarında Peygamberimizle ilgili ünitelerin işlenmesi gibi) ünitelerin yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

7.               2504 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konuları incelendi. Bu konular yıllık planların belirtilen ünitelerine,  haftalarına yerleştirilecektir.

8.               Yıllık planlar zümre toplantısının ışığı altında yapılacak,konuların işlenişindeki yöntem ve teknikler, izlenecek amaçlar, yazılı imtihan tarihleri plan üzerinde gösterilecektir.

9.               Günlük planlarla ilgili hususlar 2551 Sayılı Tebliğler Dergisinden incelendi. Ayrıca müfettiş tavsiyeleri de açıklandı. Buna göre öğretmen derse girmeden önce yaptığı hazırlığın genel hatlarını bir plan üzerinde görebilmelidir. Bu planda öğrencilerden gelebilecek muhtemel sorulara ya da öğretmen tarafından sorulabilecek sorulara da yer verilmelidir.

10.           Öğretimle ilgili teknikler

a) Konuların işlenişinde konuların niteliğine göre aktif, takrir, soru-cevap, uygulama, araştırma, tartışma, inceleme metotları yerine göre kullanılacaktır.

b) Öğrenciye zaman zaman verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi verilecek

c) Öğrencilerin zayıf ve yetersiz kaldığı konulara ağırlık verilerek gerekli tekrarlar yapılacak

d) Öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları sağlanacak

e) Tüm sınıflarda namaz sure ve duaları ile 6.7. ve 8. sınıflarda namaz, abdest, boy abdesti gibi temel dini bilgilerin öğretim yılı boyunca zaman zaman hatırlatılarak unutulmamasına çalışılacak

f) 6.Sınıflarda Namaz ünitesi işlenirken Namazın teorik olarak anlatılmasının yanı sıra bilgisayar ortamında da namaz öğrenimi ile ilgili gösteri ve sunumlar öğrencilere gösterilecektir.

g) Namazda okunan dua ve surelerin doğru bir şekilde öğrenilmesi için imkanlar ölçüsünde surelerin bilgisayardan dinlettirilmesine karar  verildi.

h) Hac,  Namaz, Peygamberimizin Hayatı gibi konular işlenirken konu ile ilgili CD’lerin imkan dahilinde izlettirilmesine karar verildi.

ı) Konuların işlenişinde konunun özelliğine göre ayet meali, hadisi şerif, dini hikayeler ve hikayelerden örnekler verilecek, projeksiyon, bilgisayardan faydalanılacak

i) Yeri geldikçe İslam’a sokulmuş bidat ve hurafeler hakkında bilgi verilecek.

k) Mümkün olduğu ölçüde ünitenin sonunda ünite ile ilgili bulmacalar hazırlanıp öğrencilerle beraber çözülerek konunun kavratılması sağlanacak

l) Öğrencilerin dini kavramlar ve terimler konusunda daha fazla bilgi sahibi olması ve eksikliklerinin giderilmesi için dini sözlük hazırlanıp dağıtılacak

11.         Her dönem 2 yazılı 1 sözlü notu verilmesine, yazılı sorularının çok sorulu kısa cevaplı olmasına karar verildi. Ayrıca öğrencilerin test  imtihanlarına alışması açısından çoğunlukla test imtihanı yapılmasına karar verildi.

Buna göre          1. Yazılılar Kasım Ayının 4. Haftası

       2. Yazılılar Ocak  Ayının 2. Haftası yapılacaktır.

12.         Ödev konularının sınıflara göre tespiti aşağıdaki şekilde olacaktır.

             

6. SINIF

 

·        İslam’ın sakınmamızı istediği kötü davranışlardan yedi tanesinin açıklanması

·        İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması

·        Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Namazın insana kazandırdıkları

·        Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Orucun fayda ve faziletleri

·        Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Zekat,kimler kimlere verir ve zekatın önemi

·        İslam’a göre şehitlik ve gazilik

·        Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah Rasulünün güzel ahlakı

·        Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Ana-Baba hakkı.

·        Hz.Peygamber (SAV)’in kısaca hayatı

·        Namazların kılınışının tablo halinde gösterilişi

·        Toplumsal yardımlaşma ve yardım kurumlarımız

·        İl müftüsü ile Peygamber (sav)’in güzel ahlakı konusunda ropörtaj yapılması

7.SINIF

 

·        İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması

·        Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler  

·        Hacc ibadeti ve insan davranışı üzerindeki etkileri

·        Ahırete imanın fert ve toplum hayatındaki önemi

·        Kurban ibadeti,tarihçesi ve faydaları

·        Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah’a ve Rasulüne itaat

·        Hz.Peygamber (sav)’in güzel ahlakı

·        İslam’ın yasakladığı kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması

·        Ailedeki fertlerin birbirine karşı görevleri nelerdir

·        Görgü kurallarının açıklanması

·        Hacc dan dönen bir aile ile hacc konusunda ropörtaj yapılması.

 

8.SINIF

 

·        Hz.Peygamber (sav)’in güzel ahlakı

·        Kuranı Kerimde Hz.Muhamed (sav)

·        İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması

·        İslam’ın sakınmamızı istediği kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması

·        Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz

·        Rasulullah (SAV)’ in veda hutbesi

·        İtikat ve inanca sokulan bidatler

·        Dinimizin kültürümüz üzerindeki etkileri (dil,edebiyat. örf adet,musiki ...)

·        Kaza ve kaderin açıklanması ve Allah’ın değişmez kanunları

·        Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle İslam’ın ilme verdiği önem

·        İslam’da temizlik ve ilamın temizliğe verdiği önem

·        İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinden ........................... ile “ebru” ve “hüsn-ü hat” konulu ropörtaj yapılması.

13.                       Diğer zümre öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

14.              Zümre Başkanı................ve zümre öğretmeni.................. 2012/2013 Eğitim ve Öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, vatan ve millete hayırlı olması dilek ve temennileriyle toplantıyı kapattı.

 

 

 

 

   Zümre Başkanı                                                                      Zümre Öğretmeni

............................                                                           ....................................

 

 

 

....................

Okul Müdürü


Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

sena miray aksoy 5 yıl önce yorumlandı

çok güzel de hiç resim yok

0 Kişi beğendi.