2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı ilköğretim 1. sınıf sene başı 1. dönem zümre öğretmenler toplantı tutanağı indir

18 Ağustos 2012 Cumartesi 22:53

2012-2013 Eğitim Öğretim Yıl,ı ilköğretim 1. sınıf, sene başı ,1. dönem zümre öğretmenler toplantı tutanağı,üyelik istemeden indir

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı ilköğretim 1. sınıf sene başı 1. dönem zümre öğretmenler toplantı tutanağı indir

1.sınıf zümresi sayfanın alt ısmındadır .....
.................................. İLKÖĞRETİM OKULU

2012 – 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

1. SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Toplantı No: 1

Toplantı Tarihi: 14 / 09 /2...012

Toplantı Yeri: Öğretmenler odası

Toplantı Saati 13.00

 

       2011 - 2012 Eğitim / Öğretim Yılı Menteşeoğlu İlköğretim Okulu 1. Sınıflar Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantısı;  Okul Müdürü Veli Akçay başkanlığında 14.09.2011 tarihinde 1 – A sınıf öğretmeni Filiz Altınok ve Erdoğan Yıldırım’ın katılımlarıyla Öğretmenler odasında aşağıdaki gündem maddeleri ile yapıldı.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1. Açılış ve yoklama

2- Zümre başkanının belirlenmesi

3- Gündem maddelerinin okunması

4- Eğitim – öğretim programının incelenmesi

5- Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları

6- Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemler

7- Yıllık planlarda birlik beraberliğin sağlanması için ünite veya temaların sürelerinin belirlenmesi 

8- Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi

9- Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi

10- Kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

11-Yapılacak gezi gözlem ve araştırmaların tespit edilmesi

12- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak olan işbirliğinin tespit edilmesi

13- Dosyalar (Portfolyolar)

14- Ders ve etkinliklere katılım puan sayılarının belirlenmesi ve katılan öğrenci gözlem formlarının hazırlanması,sınıf kitaplığı oluşturma, kitap okuma istek ve alışkanlığının geliştirilmesi

15- Proje ve performans görevlerinin derslere göre konularının , sayıların hangi dönemde verileceğinin ,yönergeleri ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi 

16- 2011/2012 eğitim ve öğretim yılı için  işlenecek olan haftalık ders saatlerinin ve derslerin  görüşülmesi, e - okul bilgi sitemindeki çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi.

17- Serbest etkinlikler dersinde işlenecek olan konuların ve planlamaların görüşülmesi

18- Ara karneler,e-okul girişi

19- İş günü takvimi  incelenerek tatil ve işgünlerinin belirlenmesi

20- Bu öğretim yılında yapılacak olan veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi

21- Öğrencilerin okula devam ve devamsızlık durumlarının görüşülmesi ve ADEY kılavuzunun incelenmesi

22- İyi dilek ve temenniler

 

 

 

 

     E........................rdoğan YILDIRIM                                                                            ..................................

   1/A Sınıf Öğretmeni                                                                                        1/B sınıf öğretmeni

 

 

 

  

                                                                      ......./09/2012

................

OKUL MÜDÜRÜ

 

                                                                

 

 

    

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.  Çiftlik İlköğretim Okulu 1 sınıf öğretmeni ile Müdür öğretmenler odasında toplandı. Müdür .............. yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak toplantıyı açtı.

 

2.Geçen öğretim yılında yapılan okulumuz birinci sınıflarına ait, zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları Veli Akçaytar...........afından okundu. Bu yıl için 1. sınıflar zümre başkanlığına Filiz Altınok seçildi.

 

3. Gündem maddeleri zümre başkanı  ............. tarafından okundu Türk Milli Eğitiminin genel amaçları öğretmen  ............. tarafındanokundu.

 

4.Öğretim programları incelendi, programa uygun olacak şekilde planlama yapılarak eğitim-öğretime hazır olarak başlanılmasının ve Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık planlara uygun olacak şekilde dağıtılarak yerleştirilmesinin önemli olduğu Veli Akçay tarafından söylendi.

          Derslerde kullanılacak yöntem ve teknikler;

                       —Öğrencilerin bitişik el yazısını güzel, kurallı ve düzenli yazmaları için okulun ilk günlerinde gerekli özenin gösterilmesi gerektiği,

                       — Türkçe derslerindeki etkinliklerin tamamen ve zamanında yapılması gerektiği,

                       —Anlama ve anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği,

                       —Yazı tahtalarını çizgilerinin ayarlanması gerektiğini, kullanılan yöntem ve tekniklerde gösteri, soru-yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması metotlarına sıklıkla yer verilmesi gerektiği,

                       —Matematik derslerini uygulama ağırlıklı ve oyunlaştırılarak işlenmesinin daha kalıcı olacağı,

                       — Hayat Bilgisi konularında yakın çevremizden faydalanılarak ve materyalleri çocukların ilgisini çekecek şekilde belirleyerek seçilmesinin derlerin verimliliğini arttıracağı,

                       —Görsel Sanatlar dersinde duygu ve düşüncelerini ifade edici çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği,

— Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenmesi gerektiği, ünite sonlarında konuları pekiştirici etkinlikler kullanılarak ünitenin pekiştirilmesi gerektiği konularında görüş birliğine varıldı.

 

 

5-.Ünitelendirilmiş yıllık planlarda birlik beraberliğin sağlanması amacıyla ünite tema ve işleniş süreleri şu şekilde belirlenmiştir

 

 

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFTA İŞLENECEK TEMA SÜRELERİ VE İŞ GÜNLERİ

 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA VE SÜRELERİ

 

TEMALAR

BAŞLAMA- BİTİŞ

DERS SAATİ
(İŞ GÜNÜ)

 

A- OKUL HEYECANIM

19.09.2012

11.01.2013

65 ders saati

B- BENİM EŞSİZ YUVAM

12.01.2013

25.04.2013

50 ders saati

C- DÜN, BUGÜN, YARIN

26.04.2013

08.06.2013

24 ders saati

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTE VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER 

BAŞLAMA- BİTİŞ

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)

1. ÜNİTE

19.09.2011

24.11.2011

38 ders saati.

2. ÜNİTE

25.11.2011

06.01.2012

26 ders saati

3. ÜNİTE

09.01.2012

05.03.2012

25 ders saati

4. ÜNİTE

06.03.2012

02.05.2012

32 ders saati

5. ÜNİTE

03.05.2012

08.06.2012

23 ders saati.

  

 

 

 

 

 

 

1. SINIF TÜRKÇE DERSİ TEMALARI VE SÜRELERİ

1.DÖNEM: 

 

İLKOKUMA

 

 

TEMA ADI

 

BAŞLAMA- BİTİŞ

 

 

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)

İlk okumaya hazırlık

 

***********

 

 

10

“E-L-A-T”

Birey ve Toplum

 

15

“İ-N-O-R-M”

 

15

“U-K-I-Y-D-S”

Değerlerimiz

 

15

“Ö-B-Ü-Ş-Z-Ç”

Sağlık ve Çevre

 

15

“G-C-P-H”

Atatürk

 

10

“Ğ-F-V-J”

 

10

1.DÖNEM SONU

2.DÖNEM: 

TEMA ADI

 

 

BAŞLAMA- BİTİŞ

 

 

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)

Oyun ve Spor

 

20

Üretim Tüketim ve Verimlilik

 

20

Hayal Gücü

 

20

Dünyamız ve Uzay

 

15

Okuma Bayramı Hazırlıkları

 

15

2.DÖNEM SONU

 

 

 

 

 

 

Çocukların durumuna ve sınıf seviyelerine göre hareket edilecektir.

 

7. ............... kendi mesleği ile ilgili eser ve son gelişimleri takip etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Öğretmenler arası kitap okuma ve değişim kampanyası başlatma fikri ortaya atılmıştır.

 

8.İlköğretim okullarının birinci sınıflarında bulunması ve kullanılması gereken “Mevsim Şeridi, Ünite ve Etkinlik Köşeleri, Türkiye Haritası, Atatürk Köşesi” vb. incelenerek eksikliklerin 23 Eylüle kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

         

 

 

 

     Öğrencilerin ders için gerekli araç gereçleri temin etmelerinin sağlanmasına, ders araç-gereçlerini alamayacak durumda olan öğrencilerin idareye bildirilerek sorunun çözümlenmesine, ders araç-gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda gerekli eğitimin verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

     Sınıf kitaplıklarının düzenlenmesi için mevcut kitaplıkların zenginleştirilmesi konusunda velilerle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

 

  9. TÜRKÇE derslerinde okulun ilk günlerinde çizgi çalışmalarına yeteri kadar ağırlık verilerek öğrencilerin güzel ve okunaklı bir el yazısı yazmaları için gerekli olan el becerilerini geliştirmeye gayret edileceğini  Erdoğan Yıldırım belirtti.

 

TÜRKÇE dersi için:Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Görsel okuma yöntemleri-Grupla öğretim tekniklerinin (gösteri,soru yanıt,eğitsel oyunlar,grup çalışması)

 

MATEMATİK derslerinde okulun ilk günlerinde ileri  ve geri ritmik saymanın çok önemli olmasından dolayı ritmik sayma üzerinde durulacağı daha sonraki günlerde 4 işlem ile zihinden problem çözme, işlem yapma üzerinde durulmasının matematiğin temeli olduğu öğretmen Filiz Altınok tarafından söylendi.

 

MATEMATİK dersi için :Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Grupla öğretim teknikleri (gösteri,soru-yanıt, eğitsel oyunlar,grup çalışması)

 

HAYAT BİLGİSİ derslerinde kitaplardaki konuların ve etkinliklerinin aksatılmadan düzenli bir şekilde işlenileceği  ve kontrollerinin yapılacağı öğretmen Erdoğan Yıldırım  tarafından söylendi.

 

HAYAT BİLGİSİ dersi için:Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma,Grupla anlatım yöntemleri ( gösteri,soru-yanıt,eğitsel oyunlar,grup çalışması )

 

Yöntem,teknik ve metotlarının uygulanacağı söylendi.

 

10...............temalarda ve ders işlenişlerinde yeri geldikçe uygun yerlerden izin alarak gezi yapılması gerektiğini vurguladı.     Bu geziler dışında tema ve ünitelerin işlenişlerine bağlı olarak gerekli görülen zamanlarda farklı gezilerin de yapılabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

     Ayrıca tiyatro oyunları ve sinema filmlerinin takip edilerek 1. sınıf düzeyine uygun oyun ve filmlerin bulunarak sınıfta serbest etkinlikler dersinde izlenebileceği söylendi

 

11Kılavuz kitaplar incelendi. Kılavuz kitaplarda yıllık planı bulunan derslerin yıllık planların okul ve çevremizin şartlarına göre düzenlenmesi gereken yerleri düzenlenerek kullanılabileceği belirtildi.

 

12. 12.Proje ödevleri ve performans görevleri konusu görüşüldü. Veli Akçay’ ın  görüşleriyle de

  • Her öğrenciye istediği dersten en az bir proje, her dersten her öğrenciye her dönem için en az bir

 performans görevi verilmesine,

  • Öğrencinin seviyesine ve gelişimine uygun olmasına,
  • Proje görevlerinin öğrencilerin okumaya geçtiği 2.dönemde verilmesine ve zümrelerin gerekli gördüğü takdirde ekleme veya çıkarma yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 PROJE ÖDEVLERİ ( 1. VE 2. DÖNEM )

 

TÜRKÇE

1-Kelimelere uygun görselleri yapıştırma

2--Resimlerin altlarına adlarını yazma

3-Verilen kelimelerle uygun cümleler kurma

4-Bir cümle içindeki fazla kelimeyi çıkarma

 

 HAYAT BİLGİSİ

1-Okul çevresini güzelleştirmek ve temiz tutmak için yeni fikirler üretip,ortaya koyma

2-Aile albümü yapma

3-Geçmiş zamanda oynanan oyunlar

4-Zaman içinde kıyafetlerin değişikliği

 

MATEMATİK

1-Rakamları kullanarak sayısı 20 den az olan nesneleri belirleme ve altlarına yazma

2-Sayılarla ilgili problem kurma

3-Daldan toplanan elmanın sepete konduğunda, sepetteki elmanın çoğaldığını söyleme

MÜZİK

1- Yeni bir ritim çalgısı oluşturma ve öğrendiği bir müziğe eşlik etmek

2- 4 kişilik bir grup kurarak şarkı söyleme

3- Çocuk şarkıları söyleme

BEDEN EĞİTİMİ

1-Bir top eşliğinde engelli bir parkurda hedefe varıp geri dönme

2-Çember oluşturup bu çemberde birbirlerine topu düşürmeden sırayla atma

GÖRSEL SANATLAR

1-Bildikleri bir öyküyü görsel çalışmalarla anlatma

2-okul bahçesinde gördüklerini defterine çizme

 

PERFORMANS GÖREVLERİ ( 1. VE 2. DÖNEM )

 

TÜRKÇE

1- Yarım bırakılan öyküyü tamamlayıp hikâye haritasını oluşturma.

2-Anlamlı cümle oluşturma.

3-Başından geçen bir anıyı yazarak anlatma

4- Atatürk konulu şiir ezberleme

5-Babanızın, annenizin, kardeşlerinizin isimlerini yazınız

6-Atatürk’le ilgili sevdiğiniz bir şiir yazınız.

7-Sınıfınızda yer alan araç gereçlerin isimlerini yazınız.

8-Çantanızın içinde yer alan eşyaların isimlerini yazınız.

9-Haftanın günlerini yazınız.

10-En sevdiğiniz hayvanların isimlerini yazınız.

11-Mevsimleri yazarak içinde bulunduğunuz mevsimin aylarını yazınız.

 

MATEMATİK

1- Örüntü modelleri oluşturma

2- 20 ye kadar yazma ve okuma

3- Sayıların altına değeri kadar resim kesip yapıştırma

4- Sayı panosu oluşturma

5- Okulumuzun 1. katından 2. katına çıkarken kullandığınız merdiven basamakların resimlerini çizerek basamak sayısını yazınız

6- Sınıfımızdaki sıra sayısını resim çizerek gösteriniz

7- Okulumuzun resmini çizerek bahçe tarafındaki pencere sayısını yazınız

8-1’den 100’e kadar yazınız

9-1’den 10’a kadar olan sayıları resimlerle gösteriniz

10-30’dan geriye doğru birer birer yazınız

11- Evinizdeki oda sayısını çizerek gösteriniz

12- Okul bahçesinde bulunan iki kale direğinin arasının kaç adım olduğunu sayarak yazınız

 

 

 

HAYAT BİLGİSİ

1- Komşuların adlarını yazabilme

2- Evlerinde yaşayanları yazabilme

3- Okulda öğrendiği kuralları yazma

4- Doğal afetler konulu arşiv oluşturma.

5- Okulunuzun bölümlerinin adlarını yazınız.(Örnek:Öğretmenler Odası)

6- Kişisel bakımımız için yapmamız gerekli eşyaların resimlerini bir kağıda çizerek altına isimlerini yazınız

7- Dengeli ve düzenli beslenmeyen insanlar nasıl olur resmini çiziniz

8- Sınıfta bulunduğumuz sırada deprem olduğunda ne yapmalıyız bunu resimlerle anlatınız

9- Yangınla ilgili bir resim yapınız

10- En sevdiğiniz meslekle ilgili resimler bularak bu resimleri bir kartona yapıştırınız

11- Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturunuz

12- Televizyonda izlediğiniz sel ile ilgili bir haberi resimlerle anlatınız

 

MÜZİK

1- Öğrendiği okul şarkılarını söyleme

2- Bir tekerleme öğrenme

3- En sevdiğiniz şarkının sözlerini yazınız

4- Sevdiğiniz bir şarkıcının özelliklerini yazınız

5- Bir çalgı çalmak isterseniz hangisini çalardınız resmini yaparak anlatınız

6- İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını yazınız

7- En sevdiğiniz müzik aletinin resmini çiziniz

8- Okulla ilgili şarkıların isimlerini yazınız

 

BEDEN EĞİTİMİ

1- Oyunlardan sonra temizlik alışkanlığını doğru yapma

2- Bir oyunun nasıl oynandığını öğrenme

3- Oynamayı en çok sevdiğiniz oyunu resimle anlatınız ve altına oyunun ismini yazınız

4- Okulumuzda yer alan spor araç gereçlerinin resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız

5- En sevdiğiniz sporculardan 5 tanesinin ismini yazarak hangi spor dalıyla uğraştığını yazınız

6- Bildiğiniz spor dallarını yazınız.(basketbol, futbol vb.)

7- Beden Eğitimi dersi hangi kıyafetlerle yapılır yazınız.

 

GÖRSEL SANATLAR

1- Renkleri ayırt ederek verilen resimdeki ağaçları yeşile boyama

2- Hayalimizin resmini çizme

3-Okulun resmini yap

4-Pastel boya ile kış mevsimi anlat

5-Evinin resmini yap

6-Atatürk’ü anlatan resim yap

7- En sevdiğiniz hayvanın resmini çiziniz.

 

PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1-Konu ile ilgili araç gereçlerin kuralına uygun kullanımı  (10 puan)
2-Konu ile ilgili araştırma yapılması (10 puan)
3-Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama ve anlatma    (20 puan)
4-Çalışmayı kendi başına hazırlama(15 puan)
5-Çalışmanın düzeni, temizliği ve görünümü.(15 puan)
6-Yazı güzelliği (10 puan)
7-Çalışmanın konuyu yansıtması (10 puan)
8-Çalışmanın zamanında teslimi (10 puan)

 

Ölçme değerlendirme yaparken grup değerlendirme, akran değerlendirme, proje ve performans değerlendirme ölçeklerinden faydalanılması gerektiği üzerinde duruldu.

 

13  Haftalık ders saatlerinde yapılan değişiklikler incelendi. Haftada 5 saat uygulanması gereken serbest etkinlik saatlerinde farklı çalışmalarla öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak yeteneklerini geliştirici etkinlikler uygulanabileceği Erdoğan Yıldırım.tarafından söylendi. Bu çalışmaların satranç, halk oyunu, drama, film izleme, bitki yetiştirme, masal dinleme, şarkı söyleme vb. olabileceği konusunda görüş birliğine varıldı. Serbest etkinlikler ders saatinin 1 saatini rehberlik ve Sosyal etkinlikler dersine geri kalan 4 saatinde  ise değişmeli olarak drama, okuma, tekerleme,şiir okuma,masal dinleme…yapılacağı belirtildi.

14  2012-2013 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi incelendi.

                    Buna göre dersin yapıldığı;

1.Dönem    : 86,5  iş günü

2.Dönem    : 87,5   iş günü

Toplam      : 174 iş günü olduğu görüldü.

    

2011-2012 öğretim yılı başlangıcı

10 Eylül 2012 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2012

 

Atatürk’ü anma günü

10 Kasım 2012

Atatürk Haftası

10–16 Kasım 2012

 

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2012

 

Kurban Bayramı

15- 16- 17–18 Kasım 2012

Yılbaşı

01 Ocak 2012 Pazar

 

Birinci dönemin sona ermesi

......Ocak 2013 Cuma

Yarıyıl Tatili

................... Ocak 2013 Pazartesi - .... Şubat 2012

 

İkinci yarıyıl başlangıcı

 

06 Şubat 2013 Pazartesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İlköğretim okullarında 23 Nisan 2013

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2013 .......... günü başlar 20 Mayıs 2013 ................ sona erer.

Ders Yılının Sona ermesi

...... Haziran 2013 Cuma

 

 

15 Zümre ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi;

 

1. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TARİHLERİ       1. DÖNEM VELİ TOPLANTI TARİHLERİ

 

      1.Zümre Toplantısı:  14.09.2011                                          1. Veli Toplantısı    : 30.09.2011

      2.Zümre Toplantısı:  01.02.2012                                          2. Veli Toplantısı    : 13.01.2011   

                                                                       

   Bu tarihler dışında gerekli görüldüğünde zümre ve veli toplantılarının yapılabileceği belirtildi.

   2. dönem yapılacak olan zümre toplantı tarihlerinin 2.dönemin ilk toplantısında belirlenmesi kararlaştırıldı. Okul idaresi tarafından belirlenecek olan veli toplantı tarihlerinde de veli toplantısı yapılması gerektiği hatırlatıldı.

 

   16. ................... ve Nisan aylarında verilecek olan ara karneler ile ilgili e-okul girişlerinin zamanında ve doğru girilmesini,1. performansın  ekim sonu ;verilecekse 2. performansı aralıkta verilmesinin uygun olacağını belirtti

 

   17....................-okul öğrenci bilgileri ve notlarının doğru ve zamanında girilmesi gerektiğini söyledi.

 

18. Öğrencilerin Okula Devam ve Devamsızlık Durumlarının Görüşülmesi ve ADEY Kılavuzunun incelenmesi

     Veli Akçay ADEY( Aşamalı devamsızlık yönetimi) kılavuzunu daha önceden incelediğini bu doğrultuda bu eğitim ve öğretim yılında neler yapılması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermiştir.

     Filiz Altınok 12.09.2011 ile 16.09.2011 tarihleri arasında okuldaki bilgisayarlardan www.iogm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan “ Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Kılavuzu”nun incelemesi gerektiğini belirtti.

 

   19.İş günü takvimi hazırlanmış olup ünite süre ve toplantı tarihleri tekrar gözden geçirilmiştir.

 

20-Toplantı iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi dilekleri ile sona erdi.

 

 

 

 

 

 A L I N A N   K A R A R L A R

 

1-Zümre öğretmenleri ..../09/2012 tarihinde saat 13:00’da  ............... başkanlığında öğretmenler odasında toplanmış. Zümre öğretmenler toplantısına katılan tüm öğretmenler fikirlerini /düşüncelerini açıklamışlar ve açıklanan görüşler/düşünceler doğrultusunda aşağıdaki kararları almıştır.

2.Öğretim programları incelendi, programa uygun olacak şekilde planlama yapılarak eğitim-öğretime hazır olarak başlanılmasının ve Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık planlara uygun olacak şekilde dağıtılarak yerleştirilmesine karar verildi.

3- Serbest Etkinlikler derslerinde yapılacak olan çalışmaların yıllık yapılmasına yapılan planlamanın okul idaresine onaylatılmasına

4-Belirlenen süreler içerisinde planların işlenip bitirilmesine azami gayret gösterilmesine,     

5-Her ünite işlenirken sınıflar arasında bilgi alışverişi gerçekleştirilecek, araç gereçlerde alış veriş sağlanmasına,

6-a)Ünite sonu değerlendirme de başarısız olan öğrencilere gerekli tedbirlerin alınması

 b)Okuma –yazmaya geçemeyen öğrencilerin takviye derslerle okuma yazmaya geçmelerinin sağlanması.

c)Her tür çalışmadan sonra okuma yazmaya geçemeyenlerin RAM’a yönlendirilmesi nin yapılması.

7-Belirli gün ve haftaların zamanında işlenmesi gerçekleştirilmeye çalışılmasına

8-Köşelerin ünite ve amacına uygun bir şekilde işlenmesi sağlanmasına,

9-Sınıflarda kullanılacak araç ve gereçlerde eksiklikler varsa giderilmeye çalışılmasına,

10-Öğrencilerin kendi kullanacakları, derslere uygun istenen ders araç gereçlerini getirmeleri sağlanmasına karar verildi.

11-Öğrencilere sınıf içi ve dışı kullanılan araç gereçlerin korunması için azami dikkati göstermeleri sağlanmaya çalışılacak  ve  araç gereçlerin  korunması için  davranış kazandırılacak,                                                                 12-Okula devamsız öğrencilerin okul yönetimiyle işbirliği yapılarak devamlarının sağlanması için çalışılacak,

13-Öğrencilerin okula gelirken temiz,tertipli ve düzenli bir şekilde gelmeleri sağlanmaya çalışılacak,

14-Velilerle, öğrencinin gelişimi açısında sürekli işbirliği yapılacak,

15-Öğrencilere sınıf içi ve dişi temizliğin önemi ve bedensel temizliğin önemi vurgulanıp bu doğrultuda davranış kazandırılacak,

16-Muhtaç ve fakir öğrenciler belirlenip okul yönetimine bildirilmesi ve yardımcı olunması sağlanmaya çalışılacak,

17-Türkçenin doğru ve etkili bir biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak,

21-Gerekli görüldüğünde zümrenin olağanüstü toplanması sağlanacak.

22-2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında ....................... zümre başkanlığına seçilmiştir.

23-Performans ve proje ödevlerinin zamanında verilmesine özen gösterilip takibinin yapılmasına

24. Her dönem için en az 1 performans ve 2 ders içi not verilmesine

25-E-okul girişlerinin zamanında yapılmasına

26-ADEY kılavuzunun incelenip uygulanmasına oy birliği ile karar verildi

27-2011-2012 eğitim ve öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve öğretmen arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

...........................                                                                                                   .......................

   1/A Sınıf Öğretmeni                                                                                        1/B sınıf öğretmeni

 

  

                                                                        .../09/2012

......................

OKUL MÜDÜRÜ

Yorum Gönder

@name x