2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı ilköğretim 2. sınıf sene başı 1. dönem zümre öğretmenler toplantı tutanağı indir

20 Ağustos 2012 Pazartesi 12:33

2012-2013 eğitim öğretim yılı ,4+4+4 eğitim sistemi dinkültürü zümresi,ilköğretim 2. sınıf, 1. dönem sene başı zümresi,üyelik istemeden indir,üyelik şartı olmadan ,indir

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı ilköğretim 2. sınıf sene başı 1. dönem zümre öğretmenler toplantı tutanağı indir

2.sınıf zümre tutanağı sayfanın alt kısmındadır


........... İLKÖĞRETİM OKULU

 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No                 : 1

Toplantı Tarihi            : /09.2012

Toplantı Yeri               : Öğretmenler Odası

Saati                             : 09.00

Toplantıya Katılanlar   : Müdür Yardımcısı     ....................-

    2-A sınıfı öğretmeni  ....................

 

TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış
 2. Zümre toplantılarına ait yönetmelik maddelerinin okunması
 3. Geçen eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi
 4. İlköğretim Haftası’nın kutlanması
 5. Seçmeli derslerin belirlenmesi
 6. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar
 7. Takviye ve Etüt dersinin işlenişinin belirlenmesi
 8. Atatürkçülük konularının işlenişi
 9. Öğretim yöntem ve metotlarının belirlenmesi
 10. Sınıfın düzenlenmesi
 11. “Zümre toplantıları” ve “Veli Toplantıları” sayı ve zamanlamalarının belirlenmesi
 12. Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.
 13. Ünite ve tema sürerlinin belirlenmesi
 14. Sosyal Kulüplerin kurulması
 15. Öğrenci grafiklerinin düzenlenmesi
 16. Öğrenci araç ve gereçleri
 17. Sınıf içi ders araç ve gereçleri
 18. Proje ödevleri
 19. Performans ödevleri
 20. Yapılacak geziler
 21. Öğrenci kılık ve kıyafetleri
 22. Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri
 23. Öğrencilerin okula devamlarının sağlanması
 24. İlgisi dağınık, uyum güçlüğü çeken öğrencilerle yapılacak çalışmalar

25.  Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması.

 1. Sınıf ve okul temizliği
 2. İlköğretim Kurumlarındaki değişikliklerin gözden geçirilmesi ve ölçme değerlendirme
 3. Alınan kararlar
 4. Öneriler
 5. Dilek ve temenniler-Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Açılış ve yoklama yapıldı. Müdür Yardımcısı .....................‘nun başkanlığında öğretmenler odasında toplantıya geçildi.

2. Zümre toplantılarına ait İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 95. maddesi Müdür Yardımcısı ..................... tarafından sesli okundu.

3.2-A sınıfı öğretmeni ..................; 2008-2009 eğitim ve öğretim yılının genel olarak başarılı geçtiğini söyledi. Başarı  düzeyi düşük olan öğrencilerin de 2. sınıfta yapılacak çalışmalarla kazanılacağını söyledi.

4.Kemal ERGUN; okulun açıldığı hafta “İlköğretim Haftası” olarak kutlanması “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” nce bir zorunluluktur. Bu nedenle hafta boyunca İlköğretimin Önemiüzerinde durulmasını söyledi.

5. 2-A sınıfı öğretmeni ...................; seçmeli dersler olarak,  Matematik dersinde yer alan etkinliklerin amacına ulaşması için gerekli süreyi kazanmak amacıyla Takviye ve Etüt ile öğrencilerin zihin faaliyetlerini geliştirmek için Drama dersinin belirlenmesinin gerektiğini söyledi.

6.Müdür Yardımcısı ......................,  yıllık ve ünite planlarının yeni müfredat iyice incelenerek hazırlanmasının daha verimli olacağını söyledi.

2-A sınıfı öğretmeni .....................; kılavuz kitabı olan derslerin planları için kılavuz kitapların kullanılmasının uygun olacağını; kılavuz kitabı olmayan Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi,  ve Sanat Etkinlileri (Drama) derslerinde ünitelendirilmiş yıllık plan ile günlük plan yapılacağını belirtti.

7.2-A sınıfı öğretmeni .......................; Takviye ve Etüt dersinin, Matematik dersi takviyesi amacı ile değerlendirilmesi, bu ders planı için Matematik dersi kılavuz kitabından yararlanılacağını belirtti.

8. Müdür Yardımcısı .......................; Atatürkçülük konularıyla ilgili olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi öğretmenler tarafından okunmalı, Atatürkçülük konuları ünitelere uygun olarak ders planlarında gösterilmeli, konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

9.2-A Sınıfı Öğretmeni ..........................; okulun ilk açıldığı hafta Türkçe dersinde okuma ve dikte çalışması yapılarak eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi gerektiğini söyledi. Müdür Yardımcıs......................, Türkçe derslerinde düzgün yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olmak üzere yazı tahtalarının amacına uygun şekilde kullanılmasının yararlı olacağını söyledi.

2-A Sınıfı Öğretmeni .........................; Türkçe dersinde, betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, yapılandırılmış drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası, oluşturma v.s yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması gerektiğini söyledi. Öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olduğunu belirtti. Matematik öğretirken kullanılacak yöntemler ise şöyle kararlaştırıldı; Problem çözme, proje çalışmaları, katlama-yapıştırma teknikleri, oyun, akıl yürütme, soru-cevap, analiz şeklinde belirlendi.  Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve teknikler de; beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar olarak belirlendi.

10. Müdür Yardımcısı ..................; ilköğretim okullarının ikinci sınıflarında bulunması ve kullanılması Yönetmelikle zorunlu hale getirilmiş olan “Mevsim Şeridi, Ünite Köşesi, Resim-Yazı Köşesi, Atatürk Köşesi, Grafikler,  vb. çalışmalar için panoların bir an önce oluşturulmasının gereğini belirtti.

11. Müdür Yardımcısı ......................., 1. dönem, bir dönem başı bir dönem sonu ve 2. dönem sonu olmak üzere 3 adet zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmasının gereğini iletti. Ayrıca her dönem için 2 veli toplantısının uygun olacağını belirtti.

2-A Sınıfı Öğretmeni ......................, gerektiğinde ek veli toplantısının yapılabileceğini; bunun yanında veli özel görüşmelerin yapılacağını ve bunların öğrenciyi daha iyi tanımak için aylık Veli Görüşme Formu ile kaydının tutulacağını söyledi.

12. Müdür Yardımcısı .................; kutlanacak “Belirli Gün ve Haftalar” ın Öğretmenler Kurulu toplantısında tespit edilerek, süreleri içinde kutlanmasına ve derslerle ilişkilendirilerek günlerin öğrencilere kavratılmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

13. 2-A Sınıfı Öğretmeni .............., ünite ve tema sürelerini kılavuz kitaplarda önerilen sürelere dikkat edilerek aşağıdaki şekilde belirlediğini söyledi.

 

TÜRKÇE DERS DAĞILIMI

TEMA

KONU

TARİHLER

1.TEMA

BİREY VE TOPLUM

OKUYAN İNSAN

08–12  EYLÜL  2012

ÇİKOLATYA AĞACI

15-19   EYLÜL  2012

SINIFTA SEÇİM

22-26   EYLÜL  2012

ÖĞRETMENİM

06-10   EKİM    2012

OKULUM

 13-17  EKİM     2012

2. TEMA

ATATÜRK

CUMHURİYET

20-24   EKİM     2012

ONU ÖZLÜYORUM

27-31   EKİM     2012

ATATÜRK’ÜN HAYATI

03-07   KASIM   2012

ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLUĞU

10-14   KASIM   2012

3. TEMA

DEĞERLERİMİZ

BAYRAĞIM

17-21   KASIM   2012

KELOĞLAN

24-28   KASIM   2012

TÜRKÇE ANA DİLİMİZ

01-05   ARALIK 2012

AİLE OCAĞI

15-19ARALIK  2012

BURANIN YABANCISI

22  -26 ARALIK 2012

4. TEMA

SAĞLIK VE ÇEVRE

VÜCUDUM

24 – 28 ARALIK 2012

MİNİK YAVRULAR

29 ARALIK 2012–...CAK 2013

AAA KIŞ GELMİŞ

....  OCAK    2013

BESLENME

...  OCAK   2013

PAPATYALAR

....OCAK   2013

5. TEMA

DÜNYAMIZ VE UZAY

BÜYÜKLERLE TELEVİZYON İZLİYOR

.. ŞUBAT 2013

HABERLEŞME

...  ŞUBAT  2013

ARKADAŞIM BİLGİSAYAR

......  ŞUBAT  2013

BÜYÜK BİR BULUŞ

.....  MART   2013

6. TEMA

ÜRETİM VE TÜKETİM

BEYAZ DEV

.......MART   2013

17 AĞUSTOS

.....  MART   2013

İNSANLIĞIN YARDIMLAŞMASI

.....  MART   2013

SEL

...  MART –.... NİSAN 2013

7. TEMA

DOĞAL AFETLER

ARSLAN KRAL

...NİSAN  2013

SİRK GELİYOR

......... NİSAN  2013

LUNAPARK

........ NİSAN  2013

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU?

.... NİSAN –.... MAYIS 2013

KIRMIZI PABUÇLAR

......  MAYIS       2013

8. TEMA

EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER

ELİF’İN OYUNCAĞI

............... MAYIS       2013

SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ

....... MAYIS       2013

EVCİK

............  MAYIS       2013

SPOR SERGİSİ

.............. HAZİRAN  2013

BEYAZ BİSİKLET

..............  HAZİRAN  2013

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK DERS DAĞILIMI

           

TEMA

TARİHLER

SAAT

1. TEMA

......... EYLÜL – ........EKİM 2012

14 SAAT

2. TEMA

.....EKİM –  ...........ARALIK 2012

34 SAAT

3. TEMA

....ARALIK 2012– .....ŞUBAT 2013

36 SAAT

4. TEMA

.... ŞUBAT – .............. MART 2013

18 SAAT

5. TEMA

..... MART  – ................ MAYIS 2013

27 SAAT

6. TEMA

14 MAYIS – 1..............HAZİRAN

17 SAAT

 

 

HAYAT BİLGİSİ DERS DAĞILIMI

TEMA

TARİHLER

SAAT

TEMA A

...... EYLÜL – .............. KASIM 2012

54 SAAT

TEMA B

........ KASIM 2008– ...........MART 2013

69 SAAT

TEMA C

............. MART – ............ HAZIRAN 2013

52 SAAT

Not: 73 saat 0lan Tema B zümre kararı ile 69 saate çekilmiş ve değerlendirmelerin temalar işlenirken yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Nisan ayından itibaren takviye ve Etüt çalışmalarında süre yetmediğinden matematik yapılması kararlaştırılmıştır. Türkçenin okuma metinlerinin işlenmesi de Takviye ve etüt çalışmalarında yapılması kararlaştırılmıştır.

14. 2-A Sınıfı Öğretmeni ..............................; “Öğretmenler Kurulu”nca  kurulması kararlaştırılan “Sosyal kulüpler”e“ her öğrencinin mutlak bir kulüp üyesi olması gerekliliği”nden hareketle, “öğrenci ilgisi ve isteği göz önünde bulundurulması ilkesinden” yola çıkarak kulüp seçimlerinin demokratik kurallar içinde yapılarak listelerin ilgili kulüp rehber öğretmenlerine gönderileceğini söyledi. Ayrıca kulüp toplantılarının rehberlik ders saati ile dönüşümlü olarak 2 hafta bir yapılacağını söyledi.

15. Müdür Yardımcısı ............................; öğrencinin gelişimlerinin izlenmesine esas olmak üzere; öğrencilerin boy, ağırlık ölçülerinin ekim ayı içinde alınarak grafiklerin düzenlenmesine ve öğrencilerin bu grafikler içinde kendilerini gösterebilmelerine olanak sağlanmasına; yılsonunda da ruhsal dosyalara işlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

16. Müdür Yardımcısı .......................n her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarını sağlayalım, ders araç ve gereçleri eksik olanların ise temin edilmesine gayret gösterelim dedi.

2-A Sınıfı Öğretmeni ......................, ders araç ve gereçlerini alamayacak kadar fakir olan öğrencilerin durumlarını idareye bildirerek sorunlarının giderilmesine çalışılacağını belirtti. Öğrencilerin kullanacakları defterler ve ders araç-gereçleri aşağıdaki şekilde belirlendi:

  1. 2 adet 60 yapraklı çizgili defter
  2. 60 yapraklı kareli defter
  3. Matbu klavuz çizgili standart  yazı defteri
  4. Türkçe Sözlük  (Türk dil kurumu)
  5. Resim defteri (25x35 cm ölçülerinde)
  6. Müzik defteri (küçük boy)
  7. Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş
  8.  Makas , selobant, pritt, cetvel ( 20 cm )
  9. Kuru boya seti, Sulu boya seti, yağlı pastel boya seti

 (Liste öğrenci sayısı kadar oluşturulup velilere dağıtılacak)

Müdür Yardımcısı ......................; öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanmaları için gerekli eğitim ve alışkanlığın verilmesine gayret gösterelim dedi.

17. Müdür Yardımcısı .......................; Grafiklerin amacına uygun ve doğru biçimde işlenmesi çalışmalarını, tema, resim, yazı köşelerinin amacına uygun işlenmesine, sınıfın içindeki ders araç ve gereçlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmesini söyledi.

18. Müdür Yardımcısı ......................... tarafından İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ölçme değerlendirme bölümü ve bu konu ile ilgili olan 35. madde dikkatlice okundu.

2-A Sınıfı Öğretmeni ........................, öğrencilerin örnek verilen projelerden 1 tane seçerek tespit edilek takvime göre hazırlayacaklarını ve projelerin 2. dönem değerlendirmeye tabi tutulacağını belirtti.

20. 2-A Sınıfı Öğretmeni .............................., Hayat Bilgisi dersi için otogar, gar gezisi planladığını söyledi.

21. Müdür Yardımcısı .........................; kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanmasına, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmelerine, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesine çalışılmalı dedi.

22. 2-A Sınıfı Öğretmeni .......................; öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılacağını, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine dikkat edileceğini belirtti.

23. Müdür Yardımcısı ......................, öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışılmasını, okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesini söyledi.

24. 2-A Sınıfı Öğretmeni ..........................; sınıf etkinliklerinde geri kalan öğrencilerimizin başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması, rehberlik araştırma merkezi ile işbirliği içinde bulunulması, RAM dan gelecek tavsiyelere uyulması gerektiğini söyledi.

25. 2-A Sınıfı Öğretmeni .........................; öğrencilerin okuma alışkanlığının kazandırılması için kitaplığın zenginleştirilmesi gerektiğini bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içene gidilmesi ve öğrencilerin okudukları kitaplarının çetelesinin tutularak bu konuda sınıfın bir yarış içine sokulması uygun olacağını belirtti.

26. 2-A Sınıfı Öğretmeni ...........................; sınıfımızda bir çöp kutusu bulundurarak sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesi yapılacağını ve düzenli takip edileceğini, temizlik kolunun görevlerini bütün sınıfa kavratılıp, kol görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanacağını söyledi.

Müdür Yardımcısı ..........................., her gün ilk dersin ilk on dakikalık bölümündeki temizlik kontrollerini aksatmamaya çalışalım dedi.

27. Müdür Yardımcısı ....................., İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri okudu. 2-A Sınıfı Öğretmeni Özcan YALÇIN; puanlamada yapılan değişikliklere dikkat edileceğini söyledi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45. maddesinde belirtilen ara karne süresi dikkate alınarak 1. ara karnenin 14 Kasım, 2. ara karnenin 10 Nisan’da  verilmesi kararlaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

28.ALINAN KARARLAR:

 1. Okulun açıldığı hafta “İlköğretim Haftası” olarak kutlanacak.
 2. Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterilecek.
 3. Seçmeli ders olarak Takviye ve Etüt ile Satranç dersleri belirlenmiştir.
 4. Kılavuz kitabı olan derslerin planları için kılavuz kitapları kullanılacak. Kılavuz kitabı olmayan derslerde ünitelendirilmiş yıllık plan ile günlük plan yapılacak.
 5. Takviye ve Etüt dersinin, Matematik dersi takviyesi amacı ile değerlendirilecek, bu ders planı için Matematik dersi kılavuz kitabından yararlanılacak.
 6. Yıl içerisinde 1 proje verilecek. Değerlendirmesi 2. dönem yapılacak. Her dönem ikişer performans verilecek.
 7. Devamsız öğrenciler için okul idaresi ve veli ile işbirliği yapılacak ve bu tür öğrencilerin okula devamlarına çalışılacak.
 8. Fakir olan öğrenciler tespit edilerek okul idaresine bildirilecek ve bunların sorunlarının giderilmesine birlikte çalışılacak.
 9. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin tamamlanmasına çalışılacak ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmaları sağlanacak.
 10. Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin hazırlanarak temiz ve düzenli bir şekilde kullanıp işlenmesine çalışılacak.
 11. Mevsim şeridi amacına uygun olarak kullanılacak, belirli gün ve haftalarla ilgili alıntılar mevsim şeridi üzerinde gösterilecek.
 12. Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri oluşturulacak ve uygulanacak.
 13. Sınıfların tertipli, düzenli ve temiz olmasına azami dikkat gösterilecek.
 14. Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanılacak.
 15. Takviye ve Etüt dersi Matematik dersi için kullanılacak. Kılavuz Kitapta yer alan yetişmeyen planlar takviye edilecek.
 16. Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlenecek ve sınıflar arası birliktelik sağlanarak kutlanacak.
 17. 1. dönem, bir dönem başı bir dönem sonu ve 2. dönem sonu olmak üzere 3 adet zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması, her dönem için 2 veli toplantısı yapılacak.
 18. Sık sık  öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışılacak.
 19. Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına çalışılacak.
 20. Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine çalışılacak. 
 21. Sınıf içi grafikler düzenli ve doğru olarak düzenlenecek.
 22. Tema, resim ve yazı köşeleri amacına uygun olarak kullanılacak.
 23. Beden eğitimi dersleri zamanında ve öğrencilerin okulu sevmelerine yardımcı olacak şekilde işlenilmesine çalışılacak.
 24. Her sınıftan birer öğrenci temsilci olarak seçilecek ve bunlardan bir tanesi de ikinci sınıfları temsil etmek üzere başkan olarak seçilecek.
 25. 1. ara karne 14 Kasım, 2. ara karne 10 Nisan’da verilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.ÖNERİLER:

1.      Okula Öneriler: Sınıflara projeksiyon, bilgisayar ve internet bağlantısı sağlanması.

2.      Eğitim Bölgesi Koordinatör Okul Müdürlüğü’ne Öneriler: Derslerle ilgili dokümanların ihtiyacı olan okullara sağlanması.

3.      Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Öneriler: Toplantıların daha planlı yapılması.

4.      Milli Eğitim Bakanlığı’na Öneriler: Görsel Sanatlar veBeden Eğitimi  derslerinin de kılavuz kitaplarının hazırlanıp okullara gönderilmesi ve derslerin işlenişine uygun materyallerin okullara sağlanması.

     30.Müdür Yardımcısı Kemal ERGÜN, 2012-2013............ eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmenlerimize

      ve öğrencilerimize başarılı geçmesi dileğiyle toplantıya son vermiştir.

           

     

 

 

               .......................                                                   .........................

             Müdür Yardımcısı                                                       Sınıf öğrt

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

/09.2012

 

 

.......................

Okul Müdürü


Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

sıla yücebaş 5 yıl önce yorumlandı

nasıl olucak nasıl yapacam nasıl araştırıcam acaba

0 Kişi beğendi.