Ortalama yükseltme sorumluluk sınavı ek ders ücretleri

05 Ağustos 2013 Pazartesi 12:09

Öğretmenlerin Komisyon Ek Ders Ücreti

Ortalama yükseltme sorumluluk sınavı ek ders ücretleri

Ankara 14. İdare Mahkemesi 2012/430 esasına kayıtlı dosya üzerinden verdiği kararla dava konusu işlemi iptal etmişti. Mağdur öğretmenlere paralarını ödemekten kaçınmaya çalışan Bakanlık, apar topar karara itiraz etmiş ve Bölge İdare Mahkemesi'nden Ankara 14. Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemişti. Talebi inceleyen Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul, oybirliği ile idarenin talebini reddetmiştir. Kararla birlikte idarenin mağdur öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını ödemekten başka çaresi kalmadı.

Yabancı dil öğretmenlerimizin okul müdürlüklerine vermeleri gereken dilekçe örneğini aşağıda, mahkeme kararını ekte bulabilirsiniz.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………………………………………………… OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                         ………………………………

 

Okulunuzun ………………………………. öğretmeniyim. Okulunuzda …………………….. tarihlerinde   yapılan ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında  ……………………………………dersinin hem sözlü hem de yazılı sınav komisyonlarında görev aldım.

Yer aldığım sözlü ve yazılı sınav komisyonlarındaki ek ders ücretlerimin ekteki yargı kararı gereğince iki komisyon görevi üzerinden hesaplanıp tarafıma ödenmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                       ……../……./2013

                                                                                                                                     İmza

                                                                                                                                  Adı ve soyadı

 

EK  : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul'un E:2013/15896 sayılı kararı      

MAHKEME KARARI İSE

kamuexpress.com

Yorum Gönder

@name x