2012 yılı Öğretmen atamalarına ilişkin güncel son yönetmelik

14 Temmuz 2012 Cumartesi 12:02

Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması

2012 yılı Öğretmen atamalarına ilişkin güncel son yönetmelik
Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması
 
07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı Kurul Kararı   İlişkin Esaslar - 13.07.2012   İlişkin Çizelge - 13.07.2012  
Dersi Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler
Madde 13 -  Dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla 
atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen 
derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar. 
 
İstihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da 
öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine istekleri 
de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. 
 
Bunlardan mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin alan değişiklikleri görevli 
oldukları yerlerde mezuniyetlerine göre atanabilecekleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ve tercihleri de 
dikkate alınarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 
 
 
1.Lise Matematik Dersiöğretmen adayı  şimdiye kadar ilköğretime atanamıyordu bu özellik bugünden itibaren çift yönlü değişti.
 
Yani artık ilköğretim matematik bitirenler liseye, lise matematik öğretmenleri ise ilköğretime  atanabilecek.
 
2.Aynı uygulama  fen dersleri içinde çift taraflı olarka yapılmış durumda. Fizik-kimya-biyoloji öğretmenlerine de ilköğretimin yolu açıldı. Fen Bilgisi öğretmenlerine de liseye atanabilmenin önü açılmış olduğu yer alıyor.
 
3. Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmenliğine alım yapılacak alanlar daraltıldı.
 
BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
   Fen Bilimlerine Giriş/Fen Bilimleri:  Konularına göre Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenleri tarafından aylık karşılığı
okutulur. 
   Halk Kültürü:  Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan 
öğretmenler olmak üzere Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. 
   Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olup hâlen 
Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Radyo-Tele- 
vizyon Alanı Öğretmenleri olmak üzere Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenleri tarafından aylık karşılığı  okutulur. 
   Proje Hazırlama: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. 
   Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri 
tarafından aylık karşılığı okutulur. 
   Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. 
   Sosyal Bilimlere Giriş/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersi öğret- 
menleri tarafından aylık karşılığı okutulur. 
    Tanıtım ve Yönlendirme: (Bu ders, 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile çizelgeden çıkartılmıştır.) 
    Trafik ve İlk Yardım: Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilgisi ile Sağlık Alanı öğretmenlerince aylık  karşılığı
okutulur. 
Tıp fakültesi mezunlarınca ücret karşılığı okutulur. 
   Ekonomi: Ekonomi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. 
Muhasebe ve Finansman alanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile 
Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.  (Bu ders, 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı
Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.) 
   İşletme:   İşletme bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. 
Muhasebe ve Finansman alanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve 
Perakende alanı  öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. (Bu ders, 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve Terbiye 
Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.) 
   Yönetim Bilimi:   Kamu yönetimi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı
okutulur. 
Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi  Teftişi ve Planlaması mezunu olup 
farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.  (Bu ders, 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve 
Terbiye Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.) 

,
 

memurlar.biz

Yorum Gönder

@name x