İlkokul 1 .sınıflar e kayıt uygulaması başladı.Tıkla çocuğunun okulunu öğren

23 Temmuz 2012 Pazartesi 18:03

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullara kayıtişlemlerini tamamladı. Veliler çocuklarının hangi ilkokula kaydedildiğini bakanlığın ''http://www.meb.gov.tr'' internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden öğrenebilecek.

İlkokul 1 .sınıflar e kayıt uygulaması başladı.Tıkla çocuğunun okulunu öğren

2012-2013 eğitim öğretim yılı için ülkemiz genelindeki tümresmî ilkokulların birinci sınıflarına öğrenci kayıtları; çocukların ulusal adres veri tabanındaki adres ve nüfusbilgileri esas alınarak il/ilçe öğrenciy erleştirme komisyonlarının belirlediği kayıt alanları doğrultusunda e-kayıtsistemi ile yapılmıştır.

TIKLA ÇOCUĞUNUN OKULUNU ÖĞREN

  
Mecburi ilköğretim çağına giren66 aylık çocuklar ile 60-66 aylık arası çocuklardan toplam 2.313.888 çocuğumuzikametlerine en yakın ilkokula yerleştirilmiştir. Velilerimiz Bakanlığımızın http://www.meb.gov.trinternet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden çocuklarının T.C.kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu ve okulun iletişimbilgilerini öğrenebileceklerdir. Bu yerleştirme aynı zamanda 66 ay ve üzeriçocuklar için kesin kayıt anlamına gelecektir. Velilerimizin ek herhangi bir evrak temin etmeden, kayıt, katkıparası adı altında zorunlu bir bağış yapmadan okullarımız açıldığında çocuğunuokula götürmesi yeterli olacaktır. Okula yerleştirilenöğrenci listeleri,okul yönetimleri tarafından velilerin rahatça görebilecekleri okuldaki uygunyerlere asılacak, okulların web sayfalarında yayınlanacak veya telefonla soranvelilere bilgi verilecektir.
  
Doğum tarihleri 2007 Nisan-Eylül aylarında bulunan çocuklarda ikametlerine uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirilmişlerdir. Bu yaşgrubundaki çocuğunu birinci sınıfagöndermek isteyen velilerimizin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesinkayıtları için yeterli olacaktır.
 
Yaşçakayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olupokula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadarsağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı raporüzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yılertelenebilecektir.
 
Özel Eğitime ihtiyacı olan bireyler ile şehit ve muharipgazi çocuklarının istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri (şehit veyagazilik belgesi, rehberlik araştırma merkezinden alınacak rapor) halindenakilleri, 2012-2013 eğitim öğretim yılı başında istedikleri okullarayapılabilecektir. Bunlar dışındaki hiçbir kişiye veya grubaayrıcalıktanınmamaktadır.
 
Yerleştirmeden sonra görev yeri değişen kamu görevlileriile ikameti değişen vatandaşlarımızın çocuklarının birinci sınıfa kaydı, yeniadresiyle uyumlu okula sistem tarafından yapılacaktır. Ancak eski okula kesinkayıt yapılan çocukların adresi değiştikten sonraki yeni adresine uyumlu okulanakli, e-okulda nakiller açıldığında yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyandabulunarak adresi ve okulu değişen öğrencilerin tespiti halinde adreslerineuygun okullara kayıtları ve nakillerinin yapılması sağlanacaktır.
 
Yurt dışından gelen, ikametgâhıbelirlenip nüfus cüzdanı yeni düzenlenen çocuklarımızın kayıtlarının hiçbirokula çıkmaması durumunda, velilerimiz öncelikle ilçe nüfus müdürlüğüne giderekadres kontrolü yaptıracak, ardından ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderekyetkilileri bilgilendirecektir. İlgililer ise ilçe adres havuzundaki adresleriilgili okullarla ilişkilendirecektir.
  
Resmî ilkokul ve ortaokullara arasınıflardan öğrenci nakilleri Ağustos ayı içerisinde açılacak olup, özelokullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına kayıt ve nakillerde adres kontrolü yapılmadığından e-okulişlemleri açıldığında okul yöneticileri tarafından süresi içinde kayıt venakiller yapılabilecektir.
  
e-Kayıt işlemlerineilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplarına Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresindeki VeliBilgilendirme Sistemi bölümünden ulaşılabilecektir.

Yorum Gönder

@name x