Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları ders çizelgesi değişti

13 Temmuz 2012 Cuma 21:33

Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve Eki Çizelgede Değişiklik Yapıldı.

Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları ders çizelgesi değişti

07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı Kurul Kararı   İlişkin Esaslar - 13.07.2012   İlişkin Çizelge - 13.07.2012 
Dersi Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler
Madde 13 -  Dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla
atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen
derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.
 
İstihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da
öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine istekleri
de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar.
 
Bunlardan mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin alan değişiklikleri görevli
oldukları yerlerde mezuniyetlerine göre atanabilecekleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ve tercihleri de
dikkate alınarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 
 
1.Lise Matematik Dersiöğretmen adayı  şimdiye kadar ilköğretime atanamıyordu bu özellik bugünden itibaren çift yönlü değişti.
 
Yani artık ilköğretim matematik bitirenler liseye, lise matematik öğretmenleri ise ilköğretime  atanabilecek.
 
2.Aynı uygulama  fen dersleri içinde çift taraflı olarka yapılmış durumda. Fizik-kimya-biyoloji öğretmenlerine de ilköğretimin yolu açıldı. Fen Bilgisi öğretmenlerine de liseye atanabilmenin önü açılmış olduğu yer alıyor.
 
3. Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmenliğine alım yapılacak alanlar daraltıldı.
 
BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
   Fen Bilimlerine Giriş/Fen Bilimleri:  Konularına göre Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenleri tarafından aylık karşılığı
okutulur.
   Halk Kültürü:  Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan
öğretmenler olmak üzere Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
   Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olup hâlen
Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Radyo-Tele-
vizyon Alanı Öğretmenleri olmak üzere Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenleri tarafından aylık karşılığı  okutulur.
   Proje Hazırlama: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
   Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri
tarafından aylık karşılığı okutulur.
   Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.
   Sosyal Bilimlere Giriş/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersi öğret-
menleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
    Tanıtım ve Yönlendirme: (Bu ders, 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile çizelgeden çıkartılmıştır.)
    Trafik ve İlk Yardım: Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilgisi ile Sağlık Alanı öğretmenlerince aylık  karşılığı
okutulur.
Tıp fakültesi mezunlarınca ücret karşılığı okutulur.
   Ekonomi: Ekonomi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.
Muhasebe ve Finansman alanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile
Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.  (Bu ders, 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı
Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.)
   İşletme:   İşletme bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.
Muhasebe ve Finansman alanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve
Perakende alanı  öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. (Bu ders, 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve Terbiye
Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.)
   Yönetim Bilimi:   Kamu yönetimi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı
okutulur.
Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi  Teftişi ve Planlaması mezunu olup
farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.  (Bu ders, 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve
Terbiye Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.)

Yorum Gönder

@name x