2013 Yılı tüm harç ve vergi miktarları

30 Aralık 2012 Pazar 15:07

2013 Yılı Pasaport harçları ve Yargı harçları

2013 Yılı tüm harç ve vergi miktarları

HARÇLAR (Y. Değerleme kadar)

Pasaport harçları

-6 aya kadar olanlar                   80,50    86,77

-1 yıl için olanlar                   117,60   126,77

-2 yıl için olanlar                   191,90   206,86

-3 yıl için olanlar                   272,40   293,64

-3 yıldan fazla süreliler             383,85   413,79

Yargı harçları

-Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii     9,85    10,61

-Asliye ve idare mahkemesine başvuru   21,15    22,79

Yabancılara çalışma izin belgesi

-1 yıl süreli çalışma                  137,65  148,38

-3 yıla kadar çalışma                  414,20  446,50

Sürücü belgesi harçları

-A, F ve H sınıfı sürücü belgesi        96,35  103,86

-B sınıfı sürücü belgesi               290,10  312,72

-Uluslararası sürücü belgesi           193,40  208,48

-Diğer sürücü belgeleri                483,80  521,53

Avcılık belgesi

-Avcılık derneklerine dahil olan       117,85  127,04

-Dahil olmayanlar                      128,80  138,84

Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl)    537,85  579,80

Silah bulundurma                       860,50  927,61

DAMGA VERGİSİ

-Makbuz senedi                          12,15   13,09

-Rehin senedi                            7,20    7,76

-Yıllık gelir vergisi beyannameleri     34,50   37,19  

-Kurumlar vergisi beyannameleri         46,10   49,69

-KDV beyannameleri                      22,85   24,63

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (Y. Değerleme kadar)

-Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten

her birine isabat eden miras

hisselerinde istisna                  130,589  140,774

-İvazsız suretle meydana gelen

intikallerde                           3.010    3.245

-Para ve mal üzerine düzenlenen

yarışma ve çekilişler ile şans oyunları

hasılatından                            3.010   3.245

Yorum Gönder

@name x