2014 yılı Damga vergisi oranları

04 Kasım 2013 Pazartesi 15:09

2014 yılı Damga vergisi oranları

2014 yılı Damga vergisi oranları
2014 yılı Damga Vergisi miktarları aşağıdaki şekilde olacak;

DAMGA VERGİSİ-Makbuz senedi     13,95     14,49

DAMGA VERGİSİ-Rehin senedi     8,25     8,57

DAMGA VERGİSİ-Yıllık gelir vergisi beyannameleri     39,65     41,20

DAMGA VERGİSİ-Kurumlar vergisi beyannameleri     53     55

DAMGA VERGİSİ- KDV beyannameleri     26,25     27,28


VERGİ CEZALARI 2013 2014
En az ceza haddi: -Damga vergisi 9,40 9,76
En az ceza haddi: Diğer vergilerde 19,0 19,74
Özel usulsüzlük cezaları -Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması 190 197
Özel usulsüzlük cezaları -Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 70 73
Özel usulsüzlük cezaları -ikinci sınıf tüccarlar için 35 36
Özel usulsüzlük cezaları -Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi...vs bulundurulmaması 190 197
Özel usulsüzlük cezaları -Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccartalara kesilecek özel usulsüzlük cezası 1200 1247


Yorum Gönder

@name x