Emekli yaş haddi uzatılabilecek memurlar

28 Ekim 2016 Cuma 22:37

Emekli yaş haddi uzatılabilecek memurlar hangileri,kaça kadar uzatılabilir ?

Emekli yaş haddi uzatılabilecek memurlar
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda, Sandık iştirakçilerinden hangilerinin hangi yaşı tamamladıklarında görevleriyle ilişiklerinin kesileceği belirtilmiştir.

Emekli Sandığı Kanununun yaş hadlerine ilişkin düzenlemesinde, farklı görevler için farklı yaş hadleri getirirken, bazı personelin yaş haddinin bazı hallerde yükseltilebileceği de hüküm altına alınmıştır.

Genel olarak Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin 65 yaşını doldurma tarihi olması benimsenirken, bazı görevlerde bulunanlar için daha düşük ya da daha yüksek yaş hadleri de getirilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, Kanunda belirtilen yaş hadlerinin bazı personel için belli hallerde uzatılması da mümkün olabiliyor.

Emeklilik yaş hadleri uzatılabilenler

İştirakçilerin, bazı görevler için getirilmiş olan istisnalar dışında, görevleriyle ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurma tarihidir.

Öte yandan, bazı görevlerde bulunanlar hakkında geçerli olan yaş haddinin yükseltilmesi ilgili amirlerinin takdiriyle mümkün olabilmektedir.

Ayrıca, yaş haddi yükseltme konusunda ilgili amirlerine yetki verilmeyenler için yaş haddi artırımı yasal düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, yapılan yasal düzenlemelerle bazı öğretim üyeleri yaş haddi uzatma yoluna gidilebilmektedir.

Yaş hadleri uzatılabilen kamu görevlileri

**Üniversite öğretim üyelerinin 67 olan yaş sınırı, yeni kurulan üniversitelerde görev alanlar için yasal düzenlemelerle 72 yaş olarak uygulanabiliyor. 

**Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcılarının 55 olan yaş sınırı, vazifelerinde kalmaları faydalı görülenler için (birer yıllık sürelerle) 5 yıl uzatılabiliyor.               

**Gümrük Muhafaza Memurları için 55 olan yaş sınırı, vazifelerinde kalmaları faydalı görülenler için (birer yıllık sürelerle) 5 yıl uzatılabiliyor.              

**Gümrük Muhafaza Kısım Amirlerinin 60 olan yaş sınırı, vazifelerinde kalmaları faydalı görülenler için (birer yıllık sürelerle) 5 yıl uzatılabiliyor.              

**Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subay ve yardımcı sınıf astsubayların emeklilik yaş sınırı, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde, 60 yaşını geçmemek kaydıyla 10 yıla kadar uzatılabiliyor.

**Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden (müsteşar hariç), vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri (birer yıllık sürelerle) 5 yıl uzatılabiliyor.  

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x