676 KHK Astsubayların subaylığa geçiş hakkı

31 Ekim 2016 Pazartesi 17:19

Astsubayların subaylığa geçiş hakkı son hali,astsubaylar nasıl subay oluyor,astsubaylıktan subaylığa geçiş hakkı,astsubaylıktan subaylığa geçiş,nasıl subay olunur ?

676 KHK Astsubayların subaylığa geçiş hakkı

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklikle, bir defaya mahsus olmak üzere, hizmet süresi 7-10 yıl aralığında olan astsubayların subaylığa geçmesine imkan tanındı.

OHAL kapsamında düzenlemeler içeren 676 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre;

29 Ekim 2016 tarihi itibariyle 7. hizmet yılını tamamlamış ve 10. hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylar, subaylığa geçiş için gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla, 29 Ekim 2016 tarihinden sonra yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat edebilecek.

926 sayılı Kanundaki mevcut düzenlemeye göre, astsubayların subaylık için sınava müracaat tarihinde 7. hizmet yılını doldurmamış olmaları gerekiyor.

676 sayılı KHK’nın ilgili maddesi

MADDE 57- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

“EK GEÇİCİ MADDE 94- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yedinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla bu maddenin yayımı tarihinden sonra yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir.”

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x