Emekli subay ve astsubaylara tekrar görev verilecek

22 Kasım 2016 Salı 09:36

Emekli subay ve astsubaylara yeni görev 678 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, Milli Savunma Bakanlığı, emekli olmuş subay ve astsubayları, personel temin faaliyetlerinde görevlendirebilecek

Emekli subay ve astsubaylara tekrar görev verilecek

22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı KHK'nın 18. maddesi şu şekildedir:

MADDE 18 - 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2020 tarihini geçmemek kaydıyla, emekli subay ve astsubaylar Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilir. Bunlara görev yaptıkları her gün için (1.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ücret verilir. Bu kapsamda görevlendirilebilecek toplam personel sayısı üçyüzü geçemez. Bu şekilde görevlendirileceklerin seçimi, nitelikleri, görev ve yetkileri, verilecek ücretin tutarı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

BU HÜKÜM NE ANLAM İFADE EDİYOR?

1- Bu hükme göre, 2020 yılına kadar, emekli olmuş subay ve astsubaylardan 300'üne görev verilebilecek.

2- Görev verilecekler, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi işlerini yapacak.

3- Bunlara görev yaptıkları her gün için 1500*maaş katsayısı= 139 TL ücret verilecek. Bu ücret vergiye tabi tutulmayacak.

4- Hangi personelin nasıl seçileceği, Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenecek.

Memurlar.Net - Özel

Yorum Gönder

@name x