İnfaz koruma memuru hizmet sınıfı değişikliği

12 Kasım 2016 Cumartesi 18:42

İnfaz koruma memuru hizmet sınıfı değişikliği teklifi hakkında bilgi

İnfaz koruma memuru hizmet sınıfı değişikliği
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında bulunan “infaz koruma memuru” kadrosunun Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara arasına alınması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU tarafından hazırlanan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik öngören Kanun Teklifinin gerekçesinde; “İnfaz koruma memurlarının çalışma koşulları emniyet hizmetleri sınıfında yer alan diğer kamu personeli ile aynı koşulları taşımaktadır. Cezaevi içerisinde ve adeta bir mahkum gibi mesai yapan ve diğer emniyet görevlileri gibi risk taşıyan infaz koruma memurlarının bu sınıftan sayılmaması eşitler arasında ayrımcılığa sebep olmaktadır. İnfaz koruma memurları da diğer emniyet görevlileri gibi silah taşımakta, ancak güvenlik birimi sayılmadıkları için yıpranma payı alamamaktadırlar. Herkes yıpranma payı alıyor, en çok yıpranma payı alması gereken infaz koruma memurları maalesef yıpranma payı almamaktadır. Anayasamızın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun giderilmesi için maddenin teklif ettiğimiz haliyle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.” ifadeleri yer aldı.

İnfaz koruma memurlarının hizmet sınıfının değişmesi durumunda, ücretleri ile mali ve sosyal haklarında bazı değişikliklerin olması da mümkün olabilecek.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinin “Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, özel kanunlarına göre infaz koruma memuru, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x