2012-TSK Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Çavuş astsubay alım ilanı başvuru şartları

31 Temmuz 2012 Salı 11:31

2012-TSK Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Çavuş astsubay alım ilanı başvuru şartları,başvuru tarihi,kontenjan sayısı,sınav zamanı,soruları

2012-TSK Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Çavuş astsubay alım ilanı başvuru şartları
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2012 YILI 2. DÖNEM UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZUALIM YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR VE BUNLARIN

İSTİHDAM EDİLECEKLERİ BİRLİKLER


SINIF VE BRANŞLAR GÖREV YERLERİ
TOPÇU YÜZER BİRLİKLER
KURBAĞA ADAM YÜZER BİRLİKLER
İKMALCİ (AŞÇI BRANŞI) YÜZER/KARA BİRLİKLERİ
ŞOFÖR KARA BİRLİKLERİ
GİRİŞ KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.3. 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 tarihinden sonra doğmuş olanlar başvurabilirler.)4. 21 Eylül 2012 tarihi itibarıyla terhislerine 6 ay veya daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (01 Ağustos 2009 ve daha sonra terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)5. Halen askerlik hizmetini sürdürenler için uygun nitelik belgesi almak.6. Yapılacak yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakatta başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.7. Yüzer birliklerdeki sınıflara başvuracak adaylar için yapılacak yüzme testinde başarılı olmak.8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.9. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak.10. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.12. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak.13. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,14. Sayfa 8 ve sayfa 9'da yer alan boy-kilo standartları (en az 164 cm) içinde olmak ve ön sağlık muayenelerinde aranılan niteliklere sahip olmak.15. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından sevk edilecek Asker Hastanelerinden "Sağlam, Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları karşılamak,16. Aşağıda belirtilen sınıf ve branşlarda bulunmak:a. Topçu Sınıfı:Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Topçu veya Manzume, Sahil Güvenlik Komutanlığının ise Topçu sınıflarında yapıyor/yapmış olmak.b. Kurbağa Adam Sınıfı:Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde Kurbağa Adam sınıfında yapıyor/yapmış olmak.c. İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı):(1) Askerlik hizmetini herhangi bir Kuvvet Komutanlığına bağlı olma koşulu bulunmaksızın Aşçı sınıfında yapıyor/yapmış olmak,(2) Askerlik hizmetini Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde İkmalci Sınıfında (Aşçı Branşı) aşçı genel ve aşçı sıcakçı ihtisasında yapıyor/yapmış olmak,(3) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde İkmalci Sınıfında (Aşçı Branşı) aşağıda belirtilen ihtisas alanlarında yapıyor/yapmış olmak,İhtisas Sıra Nu.: İhtisas Kod Nu.: Unvanı:

--- 052 Aşçı Sıcakçı

--- 053 Aşçı Soğukçu

--- 063 Aşçı Genel(4) Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve Aşçılık Meslek Lisesi, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesine sahip olmak.ç. Şoför Sınıfı:Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak, D ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

BİRLİK/KITASI : (İl/İlçe'de belirtilecektir)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİP NO :

DUHULÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :ÖZÜ: Uzman Erbaş Kadrolarına Başvuru.

KOMUTANLIK ÖNÜNE

Halen.................................................Komutanlığında.............................Çavuş/Onb./Er olarak görev yapmaktayım. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre aşağıda belirtilen garnizonların birinde ...................... sınıfında uzman çavuş/onbaşı olarak görev yapmaya istekliyim.Gerekli işlemin yapılmasını emirlerine arz ederim.

İmza

Adı ve SoyadıEV ADRESİ/TELEFON NUMARASI:

NOT-1: Halen askerlik hizmetini yapan erbaş/erler adres olarak, daimi ikametgâh adreslerini ve kendilerine ulaşılabilecek telefon numarası vereceklerdir.NOT-2: Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.

GÖREV YAPILMAK İSTENİLEN GARNİZONLAR : TERCİH SIRASI :

1. ANKARA ( )

2. SAMSUN ( )

3. İSTANBUL ( )

4. İZMİR ( )

5. MERSİN ( )

6. ANTALYA ( )

NOT: (Tercih sırasına göre 6 Garnizon belirtilecektir.)UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

FOTOĞRAFBİRLİK/KITASI :

ADI SOYADI :

BABA ADI :

SINIF/RÜTBESİ :

TC KİMLİK NUMARASI :

TERTİBİ :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

İHTİSAS KOD NUMARASI :


N İ T E L İ K L E R HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI
BAŞKAN SB.ÜYE ASTSB. ÜYE
DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT 50) 1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi        
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması.        
3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması        
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati        
5. Güvenilme ve Sadakati        
HİZMET VERİMİ (TAM NOT 50) 6. Zekası ve Muhakeme Yeteneği        
7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı        
8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme        
9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme        
10. Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik.        
NOT TOPLAMI        
KANAAT        
HEYET PERSONELİNİN İMZASI        
ADI SOYADI        
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI        
GÖREVİ        
DÜZENLEME TARİHİ        
...............................nın Uzman ..................... adaylığa kabulü uygundur/uygun değildir.O N A Y

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

GÖREVİ :

IMZA VE MÜHÜR :"UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ" DOLDURMA TALİMATI

1. Nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere başvuracak personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir ibaresi yazılır. Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro/görev yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.3. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.4. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin sekizinci maddesinde belirtilen personeldir.5. Nitelik belgesinin onay makamı:a. Sahil Güvenlik Ana Ast ve Grup Komutanları,b. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhında Personel Başkanı,c. Sınavlara diğer Komutanlıklardan başvuracak adaylar için Uzman Erbaş Yönetmeliği EK-A "Nitelik Belgesi Doldurma Talimatı"nın 5'inci maddesinde belirtilen personeldir.6. Sınıf ve ihtisasının haricindeki kadro/görev yerlerinde görevlendirilen erbaş/erler hakkında nitelik belgesi düzenlenmeyecek, uzman erbaşlığa başvuruları kabul edilmeyecektir.7. Nitelik belgesinde bulunan bilgiler eksiksiz olarak doldurulacak, aksi halde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

TERHİS OLAN ERBAŞ VE ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

BİRLİK/KIT'ASI : (İl/İlçe'de belirtilecektir)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİP NU. :

DUHULÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ: Uzman Erbaş Kadrolarına Başvuru.

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

Uzman erbaş olmak için gerekli giriş koşullarını taşıyorum. Aşağıda belirtilen garnizonların birinde ....................... sınıfından uzman erbaş olarak görev yapmak istiyorum.Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.İmza

Adı Soyadı

NOT : Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.GÖREV YAPILMAK İSTENİLEN GARNİZONLAR : TERCİH SIRASI :

1. ANKARA ( )

2. SAMSUN ( )

3. İSTANBUL ( )

4. İZMİR ( )

5. MERSİN ( )

6. ANTALYA ( )NOT : (Tercih sırasına göre 6 Garnizon belirtilecektir.)EKLER :

EK-A (Askerlik Şubesi Onaylı Terhis Belgesi)

EK-B (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri)

EK-C (Öğrenim Belgesi/Diploma Fotokopisi)

EK-Ç (Adli Sicil Belgeleri)

EK-D (4 Adet Vesikalık Fotoğraf)

EK-E (Şoför, İkmalci (Aşçı Branşı) ve Kurbağa Adam

Sınıfına Başvuracak Adaylar İçin Ehliyet ve

Kurs, Sertifika, Bonservis Belgesi Fotokopisi)

EK-F (Aday Bilgi Formu)EV ADRESİ ve TELEFON NUMARASI:

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER1. HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN :a. Dilekçe, (Sayfa-3)b. Nitelik belgesi, (Sayfa-4)c. En son mezun olduğu okula ait diploma fotokopisi,ç. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,d. Adayın kendisi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,e. 4 Adet vesikalık fotoğraf,f. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu'nu başarı ile bitirdiğini gösterir kurs belgesi fotokopisi,g. Şoför sınıfından başvuracaklar için ehliyet fotokopisi,ğ. İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) başvuracaklar için kurs/sertifika/bonservis belgesi fotokopisi.h. Aday bilgi formu. (İnternetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) (Sayfa-13)2. TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN :a. Dilekçe, (Sayfa-6)b. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,c. Adayın kendisi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,ç. En son mezun olduğu okula ait diploma fotokopisi,d. Askerlik şubesi onaylı terhis belgesi, (Askerlik Durum Belgesi kabul edilmemektedir. Terhis belgesinde sınıf, ihtisas kodu ve unvan bilgilerinin eksik olması halinde adayın başvurusu kabul edilmeyecektir.)e. Son 3 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,f. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu'nu başarı ile bitirdiğini gösterir kurs belgesi fotokopisi,g. Şoför sınıfından başvuracaklar için ehliyet fotokopisi,ğ. İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) başvuracaklar için kurs/sertifika/bonservis belgesi fotokopisi.h. Aday bilgi formu. (İnternetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) (Sayfa-13)UYARI

Eksik evrak/belge ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru belgeleri adaylara iade edilmeyecektir. Bu nedenle evrakların aslı veya noter onaylı suretleri gönderilmeyecektir.

Tüm sınavları başarı ile kazanan adayların müracaatlarında belgelerinin asılları talep edilecektir.UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA UYGULANACAK SINAVLAR1. YAZILI SINAV :a. Yazılı sınav 07 Ekim 2012 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu sınavda başarılı olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakatı ise 08-12 Ekim 2012 tarihlerinde Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA'da yapılacaktır.b. Uzman erbaş sınavına başvurusu kabul edilen adaylardan İkmalci sınıfı (Aşçı Branşı) genel kültür yazılı sınavına, Topçu, Kurbağa adam ve Şoför sınıfları ise genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına tabi tutulacaktır.c. Genel kültür yazılı sınavında adaylara Türkçe, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Matematik alanlarından sorular sorulacaktır.ç. Mesleki bilgi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri sınıf ile ilgili ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.d. Adaylara; genel kültür sınavında 50, mesleki bilgi sınavında 50 olmak üzere toplam 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecektir. Adayların notları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve mesleki bilgi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri not alan adaylar başarılı kabul edilir.d. Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar ön sağlık muayenelerine tabi tutulacaktır.2. ÖN SAĞLIK MUAYENELERİNDE ARANILAN NİTELİKLER :a. Aşağıda belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.
 
BOY (CM) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
BOY (CM) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84
b. Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.c. Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.(1) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,(2) İleri derecede cilt bozuklukları,(3) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,(4) Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,(5) Boy-kilo uyumsuzluğu,(6) Görme ve işitme durumu (şaşılık, renk körlüğü, işitme cihazı kullanması),(7) Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28'inci maddesi kapsamında).ç. Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki yeterlilik testine alınacaklardır.

3. FİZİK YETERLİLİK TESTİ :a. Ön Sağlık Muayeneleri olumlu olan adaylar aşağıda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaktır.
 
ŞINAV – MEKİK 1500 M . KOŞU
YAŞ GRUPLARI 21-25 YAŞ GRUPLARI 21-25
TEKRAR SAYISI NOT SÜRE (DAKİKA) NOT
60 100 6.30 100
59 99 6.35 97
58 98 6.40 94
57 97 6.45 91
56 96 6.50 88
55 94 6.55 85
54 92 7.00 82
53 90 7.05 80
52 89 7.10 77
51 88 7.15 73
50 87 7.20 70
49 85 7.25 68
48 84 7.30 66
47 83 7.35 64
46 82 7.40 62
45 80 7.45 60
44 78 7.50 59
43 76 7.55 58
42 74 8.00 56
41 72 8.05 54
40 70 8.10 52
39 68 8.15 50
38 66 8.20 48
37 64 8.25 46
36 62 8.30 44
35 60 8.35 42
34 58 8.40 40
33 56 8.45 38
32 55 8.50 36
31 54 8.55 34
30 52 9.00 32
29 51 9.05 30
28 50 9.10 28
b. Her testten 50 ve üzeri not alan adaylar başarılı kabul edilecektir.c. Fiziki yeterlilik sınavları için adaylar; eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu ve terlik vb. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.ç. Fiziki kabiliyet yeterlilik testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklardır. Sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.d. Fizik Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar yüzme testine alınacaktır.

UYARIFiziki yeterlilik sınavı için adaylar yanlarında "Eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu, terlik vb. malzemelerini" yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca yazılı sınav için kimlik belgesi, kurşun kalem, kalemtıraş ve yumuşak silgi getireceklerdir.

4. YÜZME TESTİ :a. Topçu, Kurbağa Adam, İkmalci (Aşçı Branşı) sınıfından başvuracak uzman erbaş adayları kadro/görev ihtiyacı nedeniyle yüzer birliklerde istihdam edileceklerinden yüzme testlerine tabi tutulacaklardır. Yüzme testlerinde başarısız olan adaylar, diğer sınavları kazanmış olsalar dahi uzman erbaş olarak istihdam edilmeyeceklerdir. Adaylara uygulanacak yüzme testleri aşağıda olduğu gibidir.(1) Asgari 1 dk. su üstünde durabilme,(2) Herhangi bir şekilde asgari 25 metre yüzebilme,(3) Su altına dalarak 5 metre ilerleyebilme,(4) 2 metre derinliğe dalabilme.b. Kurbağa Adam sınıfından başvuracak adaylar ise aşağıda belirtilen testlere tabi tutulacaktır.(1) Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dk. sabit durabilme,(2) 50 metre kurbağalama yüzebilme,(3) 50 metre yan stilde yüzebilme,(4) 50 metre serbest yüzebilme,(5) 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma,(6) Su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.c. Yüzme testinde başarılı olan adaylar Uygulamalı Mesleki Bilgi sınavına tabi tutulacaktır.

UYARIYüzme testi için adaylar yanlarında mayolarını getireceklerdir.

5. UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİ SINAVI:a. Adaylara başvurdukları sınıf/branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır. Kurbağa Adam uzman erbaş adaylarının uygulamalı mesleki bilgi sınavında, SCUBA ile en az 5 dakika süreli dalış yaptırılarak adayların sualtı becerileri kontrol edilecektir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 60 ve üzerinde not alan adaylar başarılı sayılacaktır.b. Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına alınacaktır.6. MÜLAKAT:a. Adaylara uygulanacak sınavların son aşamasıdır ve adayları tanımaya yönelik sorulardan oluşacaktır. Mülakatta adaylar;(1) Genel görünümü,(2) Anlatım ve ikna kabiliyeti,(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,(4) Kendine güveni,(5) Atatürkçü görüş ve düşüncesi,(6) Aile, sosyal ve psikolojik yapısı,(7) TSK hakkındaki düşünceleri,açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.b. Mülakatta adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 60 ve üzerinde not alan adaylar başarılı sayılacaktır.6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA :a. Genel değerlendirme notu; genel kültür sınavı notunun % 20'si, meslek bilgisi sınavı notunun % 30'u, uygulamalı meslek bilgisi sınavı notunun % 30'u ile mülakat notunun % 20'sinin toplamıdır.b. Yazılı sınavda meslek bilgisi sınavı yapılmayan İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) değerlendirilmesinde genel kültür sınav notunun % 30'u, uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun % 50'si ve mülakat notunun % 20'si alınacaktır.c. Yapılan değerlendirme sonucunda 60 ve üzeri not alanlar başarılı kabul edilecektir.ç. Başarı sıralaması adayların katıldıkları sınav sonuçlarına göre yapılacaktır. Kadro ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekirse yedek aday belirlenecektir. Adayların puanlarının eşit olması durumunda, sırasıyla uygulamalı mesleki bilgi ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM ZAMANI VE YERİ1. Başvurular 01 Ağustos - 21 Eylül 2012 tarihleri arasında şahsen veya posta ile Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Yeni Liman, Konyaaltı/ANTALYA adresine yapılacaktır.2. İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 242 259 13 76 (Dahili: 23 25)

UYARISon başvuru tarihi olan 21 Eylül 2012 saat 17.30'a kadar başvuru adresine ulaşmayan başvuru formlarına işlem yapılmayacaktır.UYARI1. Başvurusu kabul edilen adayların kimlik bilgileri ile yapılacak sınav sonrasında başarılı olan adayların listesi ve alım süresince yapılacak her türlü duyuru ve bilgilendirme evrensel ağ (internet) üzerinde www.sgk.tsk.tr adresinden yayımlanacaktır.2. Adaylara ayrıca posta vb. yollar ile tebligat yapılmayacak, sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.3. Bu yüzden başvurusu kabul edilen adayların 31 Eylül 2012 tarihinden itibaren, yapılacak sınav sonrasında başarılı olan adayların ise 01 Kasım 2012 tarihinden itibaren internet sitemizi takip etmesi büyük önem arz etmektedir.SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAY BİLGİ FORMU


 
(Uzman Erbaş Adayı tarafından Siyah Tükenmez Kalem ile doldurulacaktır)
1.ADAY NUMARASI (Bu Hane Boş bırakılacaktır) FOTOĞRAF (SON 3 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ) 18. BAŞVURU SINIFI
2.T.C. KİMLİK NUMARASI   TOPÇU KURBAĞA ADAM İKMALCİ (AŞÇI BRANŞI) ŞOFÖR
3.ADI SOYADI  
4.DOĞUM YERİ  
5.DOĞUM TARİHİ  
6.BABA ADI   Dz.K .K.lığı (Kara)        
7.MEDENİ DURUMU   Dz.K .K.lığı (Yüzer)        
8.TERTİBİ   S. G.K.lığı (Kara)        
9.TERHİS DURUMU   S. G.K.lığı (Yüzer)        
10.TERHİS TARİHİ   K.K.K.lığı        
11.ASKERLİĞİNİ YAPTIĞI SINIF/BRANŞI   Hv.K .K.lığı        
12.İHTİSAS KOD NUMARASI   J. Gn.K .lığı        
13.MEZUN OLDUĞU OKUL (En az Lise veya dengi okul mezunu olmak)   19. Denizcilik Meslek Lisesi/ Meslek Yüksek Okulu        
14. Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi (Kurbağa Adam Adayları İçin)  
15. Ehliyet Belgesi (Şoför Sınıfı Adayları İçin)  
16. Kurs, Sertifika, Bonservis Belgesi veya Aşçılık Meslek Lisesi/Yüksek Okulu Diploması (İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) Adayları İçin)  
17.HÜKÜMLÜLÜK (ÜSTE HAKARET/ EMRE İTAATSİZLİK/ MUKAVEMET/ AMİR-ÜSTE FİİLİ TAARRUZ/FESAT VE İSYAN)  
20.İKAMET ADRESİ: TEL.NU .: 21.BİRLİK ADRESİ: TEL.NU .:
  22.İMZA


SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAY BİLGİ FORMU

DOLDURMA TALİMATI

1. Aday Numarası : Bu hane boş bırakılacaktır.2. T.C. Kimlik Nu. : 11 haneli T.C. Kimlik numarası yazılacaktır.3. Adı Soyadı : Aday adı ve soyadını yazacaktır.4. Doğum Yeri : Doğum yeri il ve ilçe belirtilerek yazılacaktır.5. Doğum Tarihi : Doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.6. Baba Adı : Aday baba adını yazacaktır.7. Medeni Durum : Aday evli veya bekâr olduğunu yazacaktır.8. Tertibi : Askere alınma yılı ve dönemi yazılacaktır. Ör. 2011/29. Terhis Durumu : Görevde olan adaylar "Görevde", terhis olanlar ise "Terhis" yazacaklardır.10. Terhis Tarihi : Terhis olmuş adaylar terhis tarihlerini yazacaklardır.11. Askerlik Yaptığı Sınıf/Branş : Adaylar askerlik hizmetini yapmakta/yapmış olduğu sınıf/branşı yazacaklardır.12. İhtisas Kod Numarası : Terhis olanlar terhis belgesindeki, görevde olanlar ise nitelik belgesindeki ihtisas kod numarasını yazacaklardır.13. Mezun Olduğu Okul : Aday en son mezun olduğu okul ismini yazacaktır. (En az lise ve dengi okul mezunu adayların başvuruları kabul edilecektir.)14. Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi : Kurbağa Adam sınıfından başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi bulunuyor ise "Var" yazılacaktır.15. Ehliyet Bilgisi : Şoför sınıfından başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Ehliyet Belgesi bulunuyor ise "Var" yazılacaktır.16. Kurs, Sertifika Bonservis Belgesi : İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) Kurs, Sertifika, Bonservis ve Aşçılık Meslek Lisesi/Yüksek Okulu Diploması ile başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Söz konusu belgeler bulunuyor ise "Var" yazılacaktır.17. Hükümlülük : Belirtilen suçlardan herhangi bir ceza alındı ise "Evet" yazılacaktır.18. Başvuru Sınıfı : Tabloda uzman erbaş alımı yapılacak sınıflar belirtilmiştir. Adaylar askerlik hizmetini yaptığı sınıfa göre, alım emri/başvuru kılavuzunda "Uzman Erbaş Adaylarında Aranılan Koşulları" dikkatlice inceleyecek ve durumuna uygun olan kutucuğa "X" işareti koyacaktır. Adayın askerlik hizmetini yaptığı komutanlığa göre başvuru yapamayacağı sınıflar SİYAH renkte belirtilmiştir.19. Denizcilik Meslek Lisesi/Meslek Yüksek Okulu : Bu okullardan mezun olan adaylar, herhangi bir Kuvvet Komutanlığa bağlı olmak koşulu bulunmaksızın belirtilen sınıfına başvurabileceklerdir.20. İkamet Adresi : İkamet adresi ve telefon numarası yazılacaktır.21. Birlik Adresi : Birlik adresi ve telefon numarası yazılacaktır.22. İMZA : Siyah tükenmez kalem ile imzalanacaktır.

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

selçuk birben 4 yıl önce yorumlandı

yaşım 36 bende vatanım ve onurum için seve seve gerekirse vatanım ve onurum için gerekirse şehit düşmeye hazırım yeterki beni askeriyeye alın saygılarımla ama bide ben ilk okul mezunuyum diye almıyacakmısınız önemli olan okul diyil önemli olan tecrübe neolur allah rızası için bir şans verin

0 Kişi beğendi.