Vakıfbank Uzman Yardımcısı ve Stajyer Memur Alımı Başvuruları 2013

24 Şubat 2013 Pazar 23:39

Vakıfbank Uzman Yardımcısı ve Stajyer Memur Alımı Başvuruları 2013

Vakıfbank Uzman Yardımcısı ve Stajyer Memur Alımı Başvuruları 2013

Kpss Rehber

    Kpss Rehber Facebook Sayfası
    Kpss Rehber Twitter Hesabı
    Kpss Rehber Youtube Kanalı
    Kpss Rehber Google Plus Hesabı
    Kpss Rehber RSS Hesabı

    Ana Sayfa
    Haber Ekle
    Forum
    Reklam
    İletişim

    KPSS
    KPSS Haberleri
        Kategoriler
            Kpss A
            Kpss B Lisans
            Kpss B Önlisans
            Kpss B Lise
            Öğretmen Adayları
            Fen Edebiyat
            Sağlık AdaylarıVakıfbank Uzman Yardımcısı ve Stajyer Memur Alımı Başvuruları 2013

Bankamızın İstanbul ilindeki Şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere; Uzman Yardımcısı ve Stajyer Memur istihdam edilecektir.


 Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken; sınav ücretini ödemek suretiyle, sınava başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.

Personel Alımı yapılacak iller, sınav tarihleri, sınav bilgileri, başvuru formu ve maaşlarla ilgili detaylı açıklamaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

Uzman Yardımcısı Alımı İlan Detayları için Tıklayınız

Stajyer Memur Alımı İlan Detayları için Tıklayınız


Uzman Yardımcısı Başvuru Şartları

Başvuru Tarihleri: 25 Şubat – 8 Mart 2013

Sınav Tarihi: 28.04.2013

Uzman Yardımcısı Alımı Detayları için Tıklayınız

1-T.C. vatandaşı olmaları,

2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,

3-Erkek adayların  01.01.1983 (30 yaşını doldurmamış olmaları), bayan adayların ise 01.01.1985 (28 yaşını doldurmamış olmaları) veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

4-Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş olmaları, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,

6-En az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve 4 yıllık eğitim veren  yüksekokulların; maliye, kamu yönetimi, iktisat, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, bankacılık, finans, sigortacılık, muhasebe, uluslararası ticaret ve finansman, sermaye piyasası, siyaset bilimi, aktüerya, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği ile istatistik ve matematik (fen,  fen-edebiyat  fakültelerinden mezun olmak kaydıyla) bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

7-Personel alımı planlanan yerler (adayın ikametgâhına göre tercih edeceği yer)  internet sayfamızda “Uzman Yrd. (MT) Pozisyonu için Personel Alımı Planlanan Yerler” adı altında linkte ve başvuru formunda yer almakta olup, adayların çalışmak için başvurdukları il veya ilçede ikamet ediyor olmaları, birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,

8-Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların  herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir. NOT: Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu Stajyer Memurluk sınavının da olması nedeniyle, adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda  bulunabilecektir. Ancak başvuru süresi bitimine kadar, kendisinin belirlediği bir şifre ile sistem üzerinden, ilgili pozisyonun başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, pozisyon  değişikliği ve  diğer bilgilerinde  güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Stajyer Memur Başvuru Şartları

Başvuru Tarihleri: 25 Şubat – 8 Mart 2013

Sınav Tarihi: 28.04.2013

Stajyer Memur Alımı Detayları için Tıklayınız

1-T.C. vatandaşı olmaları,

2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,

3-Erkek adayların 01.01.1985 (28 yaşını doldurmamış olmaları),  bayan adayların ise 01.01.1987 (26 yaşını doldurmamış olmaları) veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

4-Erkek adayların fiilen askerlik görevini yapmış olmaları,

5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,

6-En az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve 4 yıllık eğitim veren yüksekokulların; maliye, kamu yönetimi, iktisat, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, bankacılık, finans, sigortacılık, muhasebe, uluslararası ticaret ve finansman, sermaye  piyasası,  siyaset bilimi, aktüerya, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, işletme  mühendisliği ile istatistik ve matematik (fen,  fen-edebiyat  fakültelerinden mezun olmak kaydıyla) bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

7-Personel alımı planlanan yerler (adayın ikametgâhına göre tercih edeceği yer)  internet sayfamızda  “Stajyer Memur Pozisyonu için Personel Alımı Planlanan Yerler” adı altında linkte ve başvuru formunda yer almakta olup, adayların çalışmak için başvurdukları il veya ilçede ikamet ediyor olmaları, birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,

8- Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların  herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmalar, gerekmektedir


****************

Yargı Yayınevi

Anasayfa > Kpss B Lisans > Vakıfbank Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2013

Vakıfbank Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2013

Kpss B Lisans 24-02-2013 - 00:55

Bankamızın İstanbul ilindeki Şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere; Türkiye genelinde Uzman Yardımcısı alınacaktır. Başvuru şartları ve sınav bilgileri aşağıdaki gibidir.

 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee ) SINAVI BROŞÜRÜ

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra “Başvuru Formulinkini tıklayınız.

Başvurular 25 Şubat – 8 Mart 2013

Yazılı sınav, Anadolu  Üniversitesince, 28.04.2013 (Pazar) günü Ankara ve  İstanbul’da gerçekleştirilecektir

I - Vakıfbank'ı Tanıyalım

II-  Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) Yükselmelerine İlişkin Hükümler,

     Parasal Haklar ve Sağlanan Diğer İmkânlar

III- Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı

I-VAKIFBANK'I TANIYALIM

Vakıfbank, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2,5 Milyar TL.dir.

Bankamız sermayesinin %25.20'si, Kasım 2005 tarihinde halka arz edilmiş  ve İMKB-30’da işlem görmekte olup, kalan sermayenin % 43'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64'ü mülhak vakıflara, % 16.10'u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı'na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

Bankamızın Genel Müdürlüğü  İstanbul’dadır. Yurt  genelinde (22) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

2012/Aralık sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 105 Milyar TL, mevduat hacmi 67 Milyar TL, kredi hacmi 68 Milyar TL, öz kaynakları 12 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.

Halen 13.391 çalışanı, yurt içine yayılmış 741 şubesi, yurtdışında 3 şubesi ve 2.681 adet ATM'si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank; ülkemizin her halükarda ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.

II- UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee) YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER,

PARASAL HAKLAR VE SAĞLANAN DİĞER İMKANLAR

Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) olarak görev yapacak personel, 3 yıllık görev süreleri sonunda yapılan performans değerlendirmesi sonucuna göre yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzmanlığa atanırlar. Yeterlik sonrası 5 yıllık bekleme süresi sonunda yükselmesi uygun görülenler  müdür  yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre, personelin performansına göre 3 yıla kadar indirilebilmektedir.

Bankamızda tüm parasal haklar günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmaktadır. Bankamızca Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) aylık ücret, özel uzmanlık tazminatı, yılda 4 maaş ikramiye, şehir dışı görevlerde harcırah ve Bankamız Yabancı Dil Yönetmeliği esasları dahilinde yabancı dil bilgisi olanlara tazminat ödenmektedir. Ayrıca, Bankamız Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşmesi gereğince yılda bir kere azami üç maaş tutarında temettü (kar payı) ödemesi yapılabilir.

Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) unvanlı personel ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde özel ve resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerini yaptırabilmektedirler.

III- SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Bankamızın İstanbul ilindeki şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere;

Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee)  olarak  satış/pazarlama rollerine  atanacaklar, Bankamızın mevcut ve yeni açılan şubelerinde, görev yapmak üzere istihdam edileceklerdir.

Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken; Sınav ücretini ödemek suretiyle,sınava başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.

Buna göre;

a) Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranılan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1-T.C. vatandaşı olmaları,

2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,

3-Erkek adayların  01.01.1983 (30 yaşını doldurmamış olmaları), bayan adayların ise 01.01.1985 (28 yaşını doldurmamış olmaları) veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

4-Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş olmaları, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,

6-En az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve 4 yıllık eğitim veren  yüksekokulların; maliye, kamu yönetimi, iktisat, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, bankacılık, finans, sigortacılık, muhasebe, uluslararası ticaret ve finansman, sermaye piyasası, siyaset bilimi, aktüerya, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği ile istatistik ve matematik (fen,  fen-edebiyat  fakültelerinden mezun olmak kaydıyla) bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

7-Personel alımı planlanan yerler (adayın ikametgâhına göre tercih edeceği yer)  internet sayfamızda “Uzman Yrd. (MT) Pozisyonu için Personel Alımı Planlanan Yerler” adı altında linkte ve başvuru formunda yer almakta olup, adayların çalışmak için başvurdukları il veya ilçede ikamet ediyor olmaları, birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,

8-Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların  herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir. NOT: Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu Stajyer Memurluk sınavının da olması nedeniyle, adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda  bulunabilecektir. Ancak başvuru süresi bitimine kadar, kendisinin belirlediği bir şifre ile sistem üzerinden, ilgili pozisyonun başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, pozisyon  değişikliği ve  diğer bilgilerinde  güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:

Yazılı sınav, Anadolu  Üniversitesince, 28.04.2013 (Pazar) günü Ankara ve  İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 22.04.2013 (Pazartesi) tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin  “http://sinav.anadolu.edu.tr” adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek  “Sınav Giriş Belgesi”ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, sınav giriş belgesi'nde belirtilecektir. 

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında  “http://sinav.anadolu.edu.tr” adresinden temin edecekleri sınav giriş belgesi ile resimli kimlik belgesi aslı (nüfus cüzdanı veya ehliyet)  ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları:

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada

gerçekleştirme hakkı saklıdır.

Sınavın yazılı bölümü;  “Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim” sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

-Sınav Konuları:

a) GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

b) YABANCI DİL : (İngilizce, Fransızca veya Almanca)

c) EKONOMİ : Makro ve mikro ekonomi.

d) HUKUK : Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.

e) MUHASEBE : Genel esaslar, maliyet muhasebesi, muhasebe denetim ilkeleri ve bilanço analizi.    

f) MALİYE : Kamu maliyesi, maliye teori ve politikası.

g) MÜHENDİSLİK : İşletme ve endüstri mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.

h) İSTATİSTİK : Genel istatistik konuları

ı) MATEMATİK: Genel matematik konuları

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca), sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur. (Ancak, 2011 veya 2012 yıllarında yapılmış olan KPDS’den en az 70, TOEFL (IBT) sınavından en az 84, TOEFL (PBT) sınavından en az 561, IELTS sınavından en az 5, ZOP-KDS-GDS sınavlarından en az C2, DELF/DALF sınavlarından en az B2 düzeyinde puan almış olduğunu beyan eden adaylar için; yabancı dil sınavı zorunlu sınav konusu olmayıp, yabancı dil sınavına katılmayacaktır.  KPDS  belge beyanı dışında, diğer  yabancı dil  belgesi  beyan eden adayların, başvuru esnasında başvuru formunda yer alan bölüme yabancı dil belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)Bilim sınavı konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle,  zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır.

Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir.

Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re'sen belirlenecektir.

 

- Sınavda Başarı Esası:

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için, sınava girdikleri her bir yazılı sınav konusundan ve sözlü sınavdan, 100 üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları ve ortalama puanlarının ise 65 veya daha fazla olması gerekmektedir. Herhangi bir sınav konusundan 100 üzerinden 50'nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adaylarda yabancı dil sınav sonucu ortalamaya dahil edilmeyecektir.

Bununla birlikte, adayların sözlü sınava çağrılabilmesi için  2011 veya 2012 yıllarında yapılmış olanKPDS’den en az 70, TOEFL (IBT) sınavından en az 84, TOEFL (PBT) sınavından en az 561, IELTS sınavından en az 5, ZOP-KDS-GDS sınavlarından en az C2, DELF/DALF sınavlarından en az B2 düzeyinde puan almış olmaları ve mülakat sınavı öncesinde bunu belgelemeleri halinde, yabancı dil sınavından başarılı sayılmaları, ancak bu belgelere sahip olmayanların ise yapılacak  yabancı  dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)sınavında 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

d)Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:

Adayların, Bankamızın “http://www.vakifbank.com.tr” adresinde yer alan  “Sınav Başvuru Formu”nu  en geç  10/03/2013 (Pazar) günü, saat  23.00'a kadar  on-line erişim suretiyle doldurmaları gerekmektedir. Adaylar,  sistem üzerinden kendilerinin belirleyeceği bir şifre ile önce kayıt  olacak ve başvurusunu yapacak,  sonra bu şifre ile başvuru süresince gerekli güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır .Sınava başvuran  her adaydan  70.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Bankamız personeli dahil). Sınav ücretini başvuru süresi içerisinde yatırmayan adayın başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. (Adayın sınav ücretini Bankamız Şubelerinden yatırması ve on-line erişim suretiyle internet sitemizden başvuru yapması gerekmektedir.)

Adaylardan;  Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyenler ile başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıranların, yazılı sınava katılmaktan vazgeçenlerin ve birden fazla sınav ücreti yatıranların yatırdıkları bedeller kesinlikle iade edilmeyecektir.

Sınav ücreti; 25.02.2013  (Pazartesi günü) tarihinden, 08.03.2013  (Cuma günü)  saat 17.00’a kadar tüm Vakıfbank Şubelerinden, adayın T.C.  kimlik numarası, adı ve soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. Para yatırma işlemine ilişkin  dekont yazılı ve sözlü sınavın bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. EFT ve havale kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek (yabancı dil belge beyanına ilişkin yukarıda belirtilen husus hariç) olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:

Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü Sınavın tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır. Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

DİKKAT ÖNEMLİDİR

Sınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava başvururken doldurduğu "Sınav Başvuru Formu"nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağını, ayrıca Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın kişi başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Vakıfbank Stajyer Memur Alımı İlanı için Tıklayınız


Yorum Gönder

@name x