2017 Kamu şoför alım ilanı

12 Kasım 2016 Cumartesi 18:54

2017 Kamu şoför alım ilanı başvuru şartları ve ilana dair tüm bilgiler

2017 Kamu şoför alım ilanı

ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM İLANI

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde

yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Belediyemizce kadrolu işçi

kadrosunda İstihdam edilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan adaylar arasından

iAdet Şoför İşçisi alımı yapılacaktır.

A. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

3) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

B. ŞOFÖR İŞÇİSİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1) Kimlik (T.C.Numarası Yazılı)

2) D Ehliyet belgesi (En az 1 yıllık)

3) Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Zemin Süpürme Operatörlük Belgesi 7) Diploma.

Başvurular, 16/11/2016 - 25/11/2016 tarihlerinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen veya elektronik ortamda "www.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapan istekliler başvuru bitimi tarihinden itibaren 5 iş günü içinde istenen belgelerin asılları ile Altmekin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğii'ne şahsen getireceklerdir. ıı/n/2016

Yorum Gönder

@name x