10 Kamu kurumunda yapılan kadro değişikliği

25 Kasım 2016 Cuma 15:00

10 Kamu kurumunda yapılan kadro değişikliği son kadro bilgileri

10 Kamu kurumunda yapılan kadro değişikliği

Bugün (25 Kasım 2016) yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 10 adet kuruma ait bazı dolu kadrolarda derece değişikliği yapılırken, bazı boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve derece değişikliğine gidildi.

Bakanlar Kurulu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, TODAİE Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait kadrolardan bazılarında dolu/boş kadro değişikliği yaptı.

Yapılan kadro değişikliklerinden bazıları derece terfilerine yönelik dolu kadro değişikliği şeklinde olurken, bazıları ise ilk defa veya naklen ya da görevde yükselme suretiyle atama yapmaya yönelik boş kadro değişikliği şeklinde oldu.

**Değişiklik yapılan kadrolar için tıklayınız …

**Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/9489

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

17/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9489 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x