2014 Yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri

06 Kasım 2013 Çarşamba 13:53

YSK 23 Temmuz da aldığı karar ile 2014 Martta yapılacak yerel seçimde görev alacak memurların gündelik ücretleri belli oldu.

2014 Yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri

YSK 23 Temmuz da aldığı karar ile 2014 Martta yapılacak yerel seçimde görev alacak memurların gündelik ücretleri belli oldu.

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 76,50

İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 61,50

Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 72,50

Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 67,50

Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 61,50

Askı Yeri Görevlileri 56,50

Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50

Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50 Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50C) SANDIK KURULLARI


Başkan 70,50

Üye 61,50

D) BİNA SORUMLULARI 70,50

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

E) Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ile ilgili işlemlerin seçmen kütük bürolarında görevli daimi personel tarafından yapılması asıl olmakla beraber, güncelleştirmeye tabi listelerdeki seçmen sayısı çok olan yerlerde işlemlerin bu şekilde bitirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, doğan zorunluluk nedeniyle sosyal güvenliğe sahip dışardan memur (başka kamu kurum ve kuruluşlarından) çalıştırılması halinde,

1- Sandık seçmen listeleri SEÇSİS kapsamında düzenlendiğinden, bu yönde yapılacak çalışmada görevlendirilecek kişiye çalıştığı gün esas alınarak ödeme yapılması gerekir.

2- Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımında adrese ulaştırılan her bilgi kağıdı için 6 Kr'u aşmamak üzere ücret ödenir.

MADDE 2- 298 sayılı Kanunun uygulanması için gerekli yerlere, başka yerlerden yetki verilerek gönderilen görevlilere bu sebeple yapılacak ödemeler saklıdır.

MADDE 3- İl, İlçe Seçim ve Sandık Kurullarının yedek üyelerine ancak asıl üye yerine kurula katılıp çalıştıkları günler için ücret ödenir.

MADDE 4- Seçim kurulu başkanları; gerekli hallerde, seçime ait işlerin toptan yaptırılmasını uygun görecekleri kimselere verebilirler. Bu şekilde yaptırılan işlerin normal olarak kaç günde bitirilebileceği Kurul Başkanlarınca takdir edilerek, bu günlere karşılık olan ücret veya gündelikler 1/B. maddedeki memur ve hizmetliler için kararlaştırılmış olan miktarlarda ödenir.

S O N U Ç: Açıklanan gerekçelerle;

1- 298 sayılı Kanunun değişik 182. maddesi uyarınca, üst sınırı 153,50 - TL olan ücret tarifesinin yukarıdaki şekilde belirlenmesine,

 
2- Yapılan değişikliğin 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmasına,


3- Karar örneğinin Kurulumuz resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, 23/7/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

30 Mart yerel seçimlerinde görev alacak kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de ne kadar ücret verileceğidir. Sizler için konuyu detaylı olarak açıklayıp alınacak ücretleri hesapladık.
 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlügünün 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelgesine göre, aylık katsayı 1/1/2014 - 31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998) olarak belirlenmis bulunmaktadır.
 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09/01/2014 tarih ve 2014/25 sayılı kararı üzerine 30 Mart yerel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler yukarıdaki madde üzerinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
GÜNLÜK ÜCRET
 
A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL
 
-Baskan ve Üyeler 154,00
 
- Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Baskanı) 77,00
 
- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Sube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 73,00
 
-Siyasi Parti Temsilcileri 73,00
 
- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Sef, Çözümleyici, Programcı) 71,00
 
- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol _sletmeni, Memur) 68,00
 
-Soför ve Hizmetliler 62,00
 
-Soförler (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00
 
-Hizmetliler (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00
 
B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI
 
-Baskanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 77,00
 
- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 62,00
 
- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 73,00
 
- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 68,00
 
- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 62,00
 
- Askı Yeri Görevlileri 57,00
 
- Memurlar (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00
 
-Soförler (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00
 
- Hizmetliler (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00
 
C) SANDIK KURULLARI
 
- Baskan 71,00
 
- Üye 62,00
 
D) BİNA SORUMLULARI 71,00
 
HARCIRAH MİKTARLARI
 
Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 19/01/2014 tarih ve 2014/90 sayılı kararı üzerine 30 Mart yerel seçimlerinde görevlilere verilecek gündeliklerşu şekilde belirlenmiştir:
 
Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:
 
a) Kurs verilen sandık kurulu baskanlarına 4 (dört),
 
b) Kurs verilmeyen sandık kurulu baskanlarına 3 (üç),
 
c) Devlet memuru olan ve egitim verilen üyeye 3 (üç),
 
ç) Egitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 2 (iki),
 
d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir),
 
gündelik ödenir.
 
Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:
 

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 3 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 3 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.
 
Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile ögrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.
 
Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:
 

Sandıkların kurulacagı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli egitim müdürlügünden istenilecek, istenilen listeler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere 2 (iki) gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldıgı okullarda ise en fazla 2 hizmetli görevlendirilecek ve her birine 2'ser gündelik ödenecektir.
 
UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:
 
İl merkezlerinde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet bassavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere 3'er gündelik ödenecektir.
 
Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak memurların alacağı ücretler:
 
-Kurs verilen sandık kurulu baskanlarına: 71x4= 284 TL
 
-Kurs verilmeyen sandık kurulu baskanlarına: 71X3= 213 TL
 
-Devlet memuru olan ve egitim verilen üyeye: 62X3= 186 TL
 
-Egitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 62X2= 124 TL
 
-Siyasi parti üyelerine: 62x1= 62 TL
 
Ücret ödenecektir.


Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 25

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Ismet 2 yıl önce yorumlandı

Bence verilir bu secim birazdaha yuksek verecekler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ismet avcı 3 yıl önce yorumlandı

sandık üctetini kaç ay içersinde alabilirim belirlii bir süre varmı

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

hatice@... 3 yıl önce yorumlandı

ben de bir siyasi parti üyesi olarak müşahitlik yaptım arkadaşlar,sabahın 6'sından,gecenin 11'ine kadar bütün gün ayaktaydım.yemeğimi bile yiyemedim.ayaklarıma kara sular indi.müşaahitlere neden para vermiyorlar yaa.bizim de hakkımız geçi.kimsenin başkasının hakkını yemeğe hakkı yoktur.her ne kadar bu işi partimiz,vatan ve millet için yapmış olsak da sonuçta bizim de hakkımız geçti,sabahtan akşama bir sürü insanla ilgilendik,yer gösterdik.bizim paramız niye verilmiyor ya.bizim canımız yok mu.böyle adalet olur mu?

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

BURSA - 3 yıl önce yorumlandı

seçimde görev alan sandık görevlileri ücretlerini bugün itibari ile akbank şubelerinden alabilirler.bursa

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

yusuf 02 3 yıl önce yorumlandı

sayın adıyamanlı kardeşlerim, bu sandık görevlisi ücretlerinden haberi olan var mı? ne zaman ve hangi bankadan ödeme yapılıyor.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

idris korkmaz 3 yıl önce yorumlandı

akbank 28 inden itibaren ödemelere başlıyor ..çekmeköy ...istanbul bölgesini

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

zeynel@MERVE KAYA 3 yıl önce yorumlandı

6-14 mayis ziraat bankasina gidip temin edebilirsiniz

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

MERVE KAYA 3 yıl önce yorumlandı

sandik paralasini nerden alacağim....

0 Kişi beğendi.