2016-2017 Hakim-savcı emekli maaşı ve ikramiyesi

13 Ağustos 2016 Cumartesi 15:05

2016-2017 Hakim-savcı emekli maaşı ve ikramiyesi kaç TL ?

2016-2017 Hakim-savcı emekli maaşı ve ikramiyesi

Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanların emekli maaş ve ikramiye hesabı, Devlet memurlarının emekli maaş ve ikramiye hesabına benzer şekilde yapılmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçisi olarak göreve başlamış olan hakim-savcı ve bu meslekten sayılanların emekli maaş ve ikramiyesi hesabı yapılırken;

-Emekli keseneğine esas aylık seviyesi bakımından bulundukları derece/kademenin gösterge,

-Unvanları itibariyle hak kazandıkları ek gösterge,

-Kıdem yılı ile ikramiye yılı ve fiili hizmet (yıl/ay) süreleri

-Ek göstergelerine bağlı olarak uygulanacak, en yüksek Devlet memuru aylığı oranı,

-Unvanları itibariyle hak kazandıkları yüksek hakimlik tazminatı göstergesi ile temsil/görev tazminatı göstergesi,

esas alınmaktadır.

Hakim ve savcıların emekli maaş ve ikramiyesi

Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar, emekli aylığına hak kazanabilmek için gerekli yaş ve hizmet süresi şartlarını tamamladıklarında emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Maaş katsayılarının 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak %5 oranında artması, emekli olan/olacak hakim- savcı ve bu meslekten sayılanların emekli aylık ve ikramiye tutarlarını da artırdı.

Bu çerçevede, emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 ve hizmet yılı 40 yıl olan bir hakim- savcı ve bu meslekten sayılan kamu görevlisinin, 14 Aralık 2016 tarihine kadar emekli olması durumunda alacağı emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarları, bazı unvanlar için şöyle olacak.

Hâkim-Savcı ve bu meslekten sayılanlardan bazılarının emekli maaş ve ikramiyesi (2016 yılının ikinci yarısında)

UNVAN Hizmet Yılı Ek Gösterge Yüksek Hakimlik Tazminatı göstergesi Temsil Tazminatı Emekli Aylığı Emekli İkramiyesi
Anayasa Mahkemesi Başkanı 40 9000 17000 20000 8.030 TL 189.794 TL
Anayasa Mahkemesi Üyesi 40 8000 17000 20000 7.611 TL 171.888 TL

Yargıtay Birinci Başkanı

Danıştay Başkanı

Sayıştay Başkanı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Danıştay Başsavcısı

40 8000 15000 20000 7.417 TL 171.888 TL

Yargıtay Birinci Başkan Vekili

Danıştay Birinci Başkan Vekili

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili

Yargıtay Daire Başkanı

Danıştay Daire Başkanı

Sayıştay Daire Başkanı

40 7600 8000 18000 6.509 TL 170.396 TL

-Sayıştay Başsavcısı

-Yargıtay Üyesi

-Danıştay Üyesi

-Sayıştay Üyesi

-1.sınıf hakim ve savcılıkta 3 yılını doldurmuş olup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar

40 7600 7000 17000 6.315 TL 170.396 TL

-Emekli aylığının %4 oranındaki ek ödemeler hesaplamaya dahil edilmiştir.

-1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete girenlere yönelik hazırlanmıştır. 

memurunyeri 

Yorum Gönder

@name x