2016 için rotasyonu durdurulan memurlar

22 Eylül 2016 Perşembe 16:47

2016 için rotasyonu durdurulan memurlar hsngileri ?

2016 için rotasyonu durdurulan memurlar

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”ne geçici bir madde eklenerek, bu Bakanlığın taşra teşkilatı yöneticilerinin re’sen yer değiştirmesi kuralının 2016 yılı için uygulanmaması sağlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmet bölgelerine göre atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bu değişikliğe göre, GTHB taşra teşkilatı yöneticilerin yer değiştirme suretiyle atanmasında uygulanan “31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine tabi tutulurlar.” kuralı 2016 yılı için uygulanmayacak.

GTHB taşra teşkilatı yöneticileri; il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarından oluşuyor.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2016 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2016 yılı için uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x