2017 doğum yardımı ne kadar ?

08 Kasım 2016 Salı 11:22

Memur işçi doğum yardımı miktarları

2017 doğum yardımı ne kadar ?

15 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren “Doğum Yardımı” düzenlemesi kapsamında yapılan ve miktarı 2016 yılında değişmeyen doğum yardımının, 2017 yılında artıp artmayacağı merak ediliyor.

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuklarından dolayı 300 TL, ikinci çocuklarından dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL tutarında doğum yardımı yapılırken, bu tutarlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ortak kararı ile artırılabiliyor.

Devlet memurlarına yapılan doğum yardımı

15 Mayıs 2015 tarihinden önce yürürlükte olan düzenlemeye (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri) göre, çocuğu olan memurlara 2500 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı tutarında doğum yardımı yapılıyordu.

15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulan düzenleme ile (633 sayılı KHK’ya eklenen doğum yardımı düzenlemesi), memurlara da doğum sayısına göre miktarı değişen sabit tutarlarda doğum yardımı ödenmesi sağlandı.

Ödenen doğum yardımı miktarı

Çocuğu olanlara, çocuğun canlı doğması şartıyla, birinci çocuk için net 300 TL, ikinci çocuk için net 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için net 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

Bu yardım tutarlarını artırma konusunda, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır.

2017 yılında doğum yardımı miktarı artacak mı?

15 Mayıs 2015 tarihinden önce geçerli olan uygulamada, memur maaş katsayısı arttığında, memura ödenecek doğum yardımı miktarı da artıyordu.

Yapılan değişiklik sonrası, belirlenen doğum yardımı tutarlarının artması, iki bakanlık tarafından gerek görülmesi durumunda yeniden belirleme yapılması halinde mümkün olabilecek.

2016 yılında doğum yardımı miktarları sabit kalırken, 2017 yılında bu miktarlarda artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Oysa ki, doğum yardımının mevcut tutarları belirlendikten sonra, memur maaşları;  

*1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olarak %4,76 oranında,

*1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak %6,90 oranında,

*1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak %5 oranında,

*1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olarak %3 oranında

olmak üzere, Mayıs 2015 – Ocak 2017 döneminde toplam %21,12 oranında artarken, aynı dönemde doğum yardımı miktarı sabit kalmış olacak.

Bu itibarla, ilgili bakanlıkların, memur maaşlarındaki artış oranlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle, doğum yardımı miktarlarını 2017 yılı için yeniden belirlemeleri gerektiğini değerlendirmekteyiz.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x