2017 Memurluktan ayrılma tazminatı

13 Ekim 2016 Perşembe 17:33

2017 Memurluktan ayrılma tazminatı kaç tl ?

2017 Memurluktan ayrılma tazminatı

Emekli olan, kendisine toptan ödeme yapılan, sözleşmesi feshedilen, görevine son verilen veya görev süresini tamamlayan kamu görevlilerine "emeklilik tazminatı"  veya “ayrılma tazminatı” olarak da bilinen bir ödeme yapılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan bağları kesilecek şekilde görevlerinden ayrılan/ayrılacak olan kamu görevlilerine ödenen tazminatın miktarı 2017 yılında artacak. 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin artış miktarı 38 TL olacak

2017 yılında alınacak tazminatın miktarı

Görevden ayrılma tazminatının miktarı, bu tazminata hak kazananların tamamı için aynı tutarda ödenmektedir.

Tazminatın miktarı, 13.558 gösterge rakamının ayrılma/ilişik kesme tarihinde geçerli olan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda olmaktadır. Bu tutar üzerinden sadece Damga Vergisi (%0,759 oranında) kesilmektedir.

Ayrılma Dönemi Tazminatın Net Miktarı*
2016 yılı ikinci altı ayında 1.255 TL
2017 yılı ilk altı ayında 1.292 TL
2017 yılı ikinci altı ayında 1.344 TL

*2016 yılı ikinci altı sonunda ayı ve 2017 yılı ilk altı ayı sonunda enflasyon farkı zammı olmayacağı varsayılmıştır.

Tazminat kimlere hangi hallerde ödenir?

Devlet Memurları Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununa göre aylık alanlar ile 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personele ve kamu kurumlarında işçi olarak görev yapanlara ödenen bu tazminattan yararlanabilmek için;

*İlgili personelin kendi isteği ile veya re’sen emekli olması,

*İlgili personele toptan ödeme yapılması,

*Emeklilik sonrası yeniden kamu görevine başlamış ise ilgili personelin görevine (ceza ile son verme hali hariç) son verilmiş olması,

*Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerin, sözleşmelerinin kendi kusurları dışında feshedilmiş olması ya da hizmet sürelerinin sona ermiş olması,

*Yedek subayların terhis olması

gerekmektedir.

Öte yandan, bu tazminattan yararlanabilecek kamu görevlilerinin, görevinden ayrılmadan ölümü halinde, söz konusu tazminat kanuni mirasçılarına ödenir.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x