25 Ekim 2016 tarihli atama kararları

25 Ekim 2016 Salı 09:20

25 Ekim 2016 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Ekim 2016 tarihli atama kararları

1-Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali AKAY'm, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/691

1.Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Songül KADIOGLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/693

1-Bakanlık Müşaviri Hüseyin ÖZALP5in başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür.

1-Bakanlık Müşaviri Ahmet Cemalettin PARLAKIŞIK'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür.

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/695

1-Bakanlık Müşaviri Yunus KESKİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür.

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/716

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Deniz GÜNHAN'm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

Yorum Gönder

@name x