6566 sayılı Kanun Eczacılık Yönetmeliği son hali

21 Ekim 2016 Cuma 15:46

6566 sayılı Kanun Eczacılık Yönetmeliği son hali detayları

6566 sayılı Kanun Eczacılık Yönetmeliği son hali

14.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6566 sayılı Kanunda öngörülen, eczacıların uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgesi almalarına ilişkin usul ve esaslarla ilgili Yönetmelik bugün (21.10.2016) yayımlandı.

6566 sayılı Kanun; eczacılıkta uzmanlık dallarının hangileri olacağını, bunların nasıl kazanılacağını, uzman eczacıların nerelerde istihdam edileceğini düzenlerken bazı kurumlar için “Uzman Eczacı” unvanlı kadrolar da ihdas etmişti.

Öte yandan, yapılan düzenlemeyle “Uzman Eczacı” unvanlı kadrolarında görev yapacak personelin ek ödemelerinin “Eczacı” unvanlı kadrolarda görev yapanlara göre daha yüksek olması sağlanırken, uzman eczacıların sabit döner sermaye dışındaki döner sermaye ödemelerinden pratisyen tabip ve diş tabipleriyle aynı oranda yararlanmalarına imkan sağlanmıştı. 

Kanunda öngörülen Yönetmelik yayımlandı

Yönetmeliğe göre;

-Eczacıların uzmanlık eğitimi alması, giriş sınavı sonucuna göre olacak. EUS yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılacak.

-EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için eczacılarda yabancı dil yeterliliği de aranacak.

-Uzmanlık öğrencisi adayı, çeşitli uzmanlık dallarında eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

-Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

-Uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girebilmek için, uzmanlık öğrencisi eczacıların tez hazırlamaları gerekecek.

-Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanacak.

-14/11/2014 tarihinden önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık belgesi verilebilecek.

-1/1/2023 tarihine kadar fakültelerdeki profesör, doçent veya yardımcı doçentlerden başvuranlara, yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli görülmeleri halinde eğitici yetkisi verilebilecek.

-2016 yılı içinde yapılacak uzmanlık eğitimine giriş sınavı ÖSYM tarafından veya Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurumlarınca yapılacak.

Yönetmelik için tıklayınız ...

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x