657 Memur refakat izni detayları

13 Şubat 2017 Pazartesi 23:35

657 Memur refakat izni detayları neler ?

657 Memur refakat izni detayları

Devlet memurlarına, yakınlarıyla ilgili bazı olaylar olduğunda, mazeret izni veya refakat izni kullanabilme hakkı tanınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, hangi hallerde ve hangi yakınlarından dolayı memura mazeret veya refakat izni verileceğini belirlemiştir.

Memura, eşinin anne veya babasından dolayı refakat izni verilmesi


Tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanan ya da ağır bir kaza geçiren bazı yakınlarından dolayı, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın memurlara refakat izni verilebilmektedir.

657 sayılı Kanunda
yer alan düzenlemeye göre; memurun bakmakla yükümlü olduğu veya refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması ve bu durumun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla, memurlara aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilir ve gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Refakat izni konusundaki bu belirlemede, Devlet memurlarına hangi yakınlarından dolayı refakat izni verilebileceği sayılmış olup, bu kişiler arasında memurun eşinin anne ve babasına ise yer verilmemiştir.

Bu nedenle, ağır bir kaza geçirdikleri veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalandıkları gerekçesiyle eşinin anne veya babasından dolayı, memura refakat izni verilmesi söz konusu olamayacaktır.

Memura, eşinin anne veya babasından dolayı mazeret izni verilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
, bazı hallerde memurların belli sürelerle mazeret izni kullanabilmesine imkan tanımaktadır. Bu kapsamda, eşinin anne veya babasından dolayı memurun mazeret izni kullanabileceği bazı durumlar söz konusudur.

**Memurun mazeret izni kullanabileceği haller arasında, memurun eşinin anne veya babasının ölümü hali de yer almaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, eşinin annesi veya babası ölen memur, isterse her olay için 7 güne kadar mazeret izni kullanabilir.

**Eşinin annesi veya babasıyla ilgili olarak ölüm olayı dışında kalan herhangi bir durumdan dolayı (kaza, hastalık, evlilik ve sair olaylar) memurun mazeret izni talep etmesi de mümkün olabilir. Bu durumda, memurun mazeret izni talebi; merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati de alınarak değerlendirilir. Uygun görülmesi durumunda bir yılda en çok 10 güne kadar (başka sebeplerle bu kapsamda alınabilecek izin süreleri 10 günlük süreye dahildir ve bu izin süresi toptan veya bölümler halinde kullandırılabilir) mazeret izni verilebilir. İkinci defa 10 güne kadar mazeret izin verilmesi de bazı durumlarda mümkün olabilir.

memurunyeri

 

Yorum Gönder

@name x