Açıktan vekil olarak atananlarından bazıları memuriyetten sayılıyor

15 Ekim 2016 Cumartesi 21:47

Açıktan vekil olarak atananlarından bazıları memuriyetten sayılıyor mu ?

Açıktan vekil olarak atananlarından bazıları memuriyetten sayılıyor

Devlet memurlarının, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrı kaldıkları dönemlerde memur kadrolarına açıktan vekil olarak atanmak suretiyle geçirdikleri süreler, bazı hallerde memuriyet hizmetlerinden sayılıyor.

Açıktan vekil atanma

Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle memurların geçici olarak görevlerinden ayrıldıkları durumlarda, geçici olarak boşalmış olan bu kadrolara açıktan vekil atanması mümkündür.

Öte yandan, ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir.

Bu şekillerde açıktan vekil olarak çalışılmış süreler, Devlet memuriyetine girenlerin bazı hakları üzerinde etkili olmaktadır. Bu yazımızda sadece, açıktan vekil olarak geçirmiş sürelerin memurların kazanılmış hak aylık seviyesine olan etkisine (memuriyetten sayılma durumuna) değinilecektir.

Açıktan vekillik süresinin memurun kazanılmış hak seviyesine etkisi

Açıktan vekil olarak geçirilmiş süreler, bazı memurlar için kazanılmış hak aylık seviyesinde değerlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan düzenlemelere göre;

**Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroya atananların, memuriyet dışında açıktan vekil olarak teknik hizmetler kapsamındaki görevlerde geçirdikleri sürelerin tamamı, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık seviyelerinin belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

**Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroya atananların, memuriyet dışında açıktan vekil olarak sağlık hizmetleri kapsamındaki görevlerde geçirdikleri sürelerin tamamı, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık seviyelerinin belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

Açıktan vekil olarak geçirilen süreler, yukarıda sayılan haller dışında, Devlet memurları için kazanılmış hak aylık seviyesinin belirlenmesine etki etmemektedir.

Öte yandan, memurların kazanılmış hak aylık derece/kademelerinde değerlendirilen süreler, ilgili memurların kıdem yılı hesabına da dahil edilmektedir.

memurunyeri

Yorum Gönder

@name x