Aday memur ne zaman yıllık izin kullanır ?

11 Şubat 2017 Cumartesi 22:12

Aday memur ne zaman yıllık izin kullanır ? 657 Sayılı memurlarkanunu

Aday memur ne zaman yıllık izin kullanır ?

657 sayılı DMK'nın 102. maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103 üncü maddesinde, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer..." hükmü yer almaktadır.

Bir hizmet yılını doldurmayan aday memura yıllık izin kullandırılmaz ancak aday memurluk döneminde yıllık izin hakkı kazanılır bir yılın dolması ile ve bu bir sonraki yıl kullanılabilir.

Devlet Personel Başkanlığının 15/01/2014 tarih 82 sayılı kararında "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aday memurlara yıllık izin verilmeyeceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte, 62 seri No'lu Tebliğde bir yıllık hizmetini doldurmayan aday memurlara yıllık izin verilmeyeceği ifade edilmekte, 154 seri No'lu Tebliğde ise yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hüküm alınmakta olup, görev yaptığı kurumda 1 yıllık memuriyet hizmetini doldurmayan aday memurun da, 154 seri No'lu Tebliğe göre 1 yıllık hizmet süresinin bulunması halinde, yıllık izin kullanabileceği;

- 31/12/2012 tarihinde göreve başlayıp 31/12/2013 tarihinde 1 yıllık hizmet süresini dolduran memurun ise 2013 yılına ait 20 günlük yıllık izin hakkını 2014 yılında kullanabileceği," yönünde görüş belirtilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığının görüşü çerçevesinde aday memurluğunuzun kalkması ile hem cari yılın hem de bir önceki yılın(aday memur olduğunuz dönem) yıllık iznini kullanabilirsiniz. 

Memurlar.Net - Özel

Yorum Gönder

@name x