Asgari ücret 2017 düzenlemeleri

18 Ekim 2016 Salı 11:25

Asgari ücret 2017 düzenlemeleri vergi kesintisi olmayacak haberleri

Asgari ücret 2017 düzenlemeleri

Asgari ücretten herhangi vergi, resim ve harç kesintisi yapılmaması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Eren ERDEM tarafından hazırlanan ve 4857 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesilmeyecek.

4857 sayılı İş Kanununun “Asgari ücret” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına bir cümle eklemek suretiyle, asgari ücretten herhangi vergi, resim ve harç kesintisi yapılmamasının sağlanmasını amaçlayan Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadeler de yer aldı:

-Asgari ücret tarifesinde bu yıl Ocak ayı itibariyle ücret artımına gidilmesine rağmen, ekonominin gidişatı nedeniyle hayat pahalılığının artması ve başta temel ihtiyaçlar olmak üzere birçok ürün ve hizmette vergi artışı yapılması asgari ücretteki artışı işlevsiz kılmış, üstüne bir de çalışana daha ağır bir ekonomik yük getirmiştir.

-Asgari ücrete iş bulmuş kişilerden gelir vergisi alınması, sosyal devlet ilkesinin hayat geçmesinin önünde büyük bir engeldir.

-Devletin, temel ihtiyaçlardan alınan vergileri indirmesi, ayrıca eğitim, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçları ücretsiz hale getirmesi ve dolaylı vergi yükünü azaltması için adım atması gerekmekte ve bir yandan da asgari ücretten alınan her türlü vergi, resim ve harçtan vazgeçmesi gerekmektedir.

İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Komisyon tarafından belirlenen bu ücret her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://memurunyeri.com

Yorum Gönder

@name x